Nagroda Super Samorząd 2017

Nagroda Super Samorząd 2017 dla Gminy Kluczbork

Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork jako jedyni z województwa opolskiego otrzymali nagrodę Super Samorząd 2017.

Jury Nagrody Super Samorząd 2017 nagrodziło mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne Kuniowa za opracowanie strategii rozwoju miejscowości i wydanie lokalnej gazetki. Jury doceniło też zaangażowanie do działania osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.

Sukces wyrósł z zaangażowania wielu stron. Przedstawiciele i przedstawicielki lokalnej społeczności w wieku od 20 do ponad 60 lat, z organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Środowiskowego Domu Samopomocy i biblioteki, a także sołtys, rada sołecka oraz miejscowy radny pracowali nad strategią wsi podczas spotkań zainicjowanych przez Fundację Artem Silesiam Promovere. O efektach prac informowała specjalnie reaktywowana bezpłatna lokalna gazetka „Kuniów Projekt 2.0”, mieszkańcy i mieszkanki wsi mogli wyrazić swoje opinie w ankiecie. Zarys traktu kuniowskiego lokalni liderzy opracowali podczas warsztatów w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Kuniów zyskał dwa ważne dla rozwoju wsi dokumenty i gazetkę lokalną. Dzięki finansom z Urzędu Gminy już niedługo będzie można także bezpiecznie i wygodnie parkować auta, odwożąc dzieci do szkoły. Co obok tych efektów można uznać za najważniejsze osiągnięcie? – Stworzenie grupy osób zaangażowanych w życie wsi – odpowiada pani Grażyna Sokołowska z Fundacji Artem Silesiam Promovere.

Więcej o akcji i pozostałych nagrodzonych: https://www.maszglos.pl/o-akcji/nagroda-super-samorzad/ 

  • wręczenie nagrody super samorząd 2017
  • wręczenie nagrody super samorząd 2017
  • wręczenie nagrody super samorząd 2017
  • wręczenie nagrody super samorząd 2017
  • wręczenie nagrody super samorząd 2017