Zasłużeni dla Kluczborka 2022 (Maria Lepsy, Ryszard Błaszków)

Maria Lepsy

Maria Lepsy jest związana z Bażanami, w których mieszka i gdzie sprawuje funkcję sołtysa od 1998, a więc ponad 20 lat.  W pracy ze społecznością wiejską wykazuje się dużym zaangażowaniem i efektywnym działaniem. Współorganizator dożynek wiejskich i gminnych, propagator ekologii i rozwoju wsi. Pracę w „Małej Ojczyźnie” – Bażanach przeniosła na teren Gminy Kluczbork, zostając radną miejską kolejno w latach 2002, 2006, 2014. Przez trzy kadencje Pani Maria wyróżniała się inicjatywą poprawiającą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ekologiczną terenów wiejskich propagując przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ostatnim czasie mocno wspomaga rzeczowo i materialnie uchodźców z Ukrainy, organizując im miejsce pobytu.

Ryszard Błaszków

Ryszard Błaszków urodzony w Kluczborku, jest Doktorem Nauk Technicznych w zakresie inżynierii środowiska oraz magistrem ekonomii w zakresie polityki i ekonomiki. W zakładzie produkcyjnym dawnej Śląskiej Fabryki Drożdży i Wódek, a obecnie Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie pracował od 1977 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 2018. Od 1992 roku jest Przewodniczącym Krajowej Rady Drożdżownictwa w Polsce. Za swoją działalność i zaangażowanie społeczne otrzymał liczne odznaczenia, a do najważniejszych należą: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Choć pan Ryszard Błaszków swoją karierę zawodową związał z zakładem ulokowanym w Wołczynie, to jednak jego osoba jest nierozerwalnie związana z Kluczborkiem, w którym mieszka. Jego działalność społeczna i charytatywna przyniosła nieocenione wsparcie mieszkańcom Kluczborka i wielu kluczborskim organizacjom. Kluby sportowe zawsze mogły liczyć na pomoc ze strony kierowanej przez pana Ryszarda Błaszkowa firmy.