"Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork etap II"

  • logotypy

Gmina Kluczbork realizuje projekt „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork etap II”. Projekt skierowany jest do osób do 35 roku życia. W wyniku jego realizacji stworzona została infrastruktura, z której korzystać będą dzieci i młodzież w ramach zorganizowanych zajęć rekreacyjno – edukacyjnych jak również spotkań rodzinnych i młodzieżowych spotkań integracyjnych.

Dzięki wykonaniu planowanej operacji możliwe jest stworzenie ciekawej i oryginalnej oferty sportowej i turystycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dzięki powstałym obiektom sportowo-rekreacyjnym wzrośnie atrakcyjność turystyczna obszaru LGD a z infrastruktury będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Stobrawy” jak i goście odwiedzający nasz region. Operacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku, a tym samym realizuje wizję rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i pozytywnie wpływa na wizerunek obszaru. Dzięki projektowi OTW w Bąkowie stanie się miejscem żywszym, piękniejszym, ciekawszym oraz wygodniejszym a co za tym idzie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. 
W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie rekreacyjne, na terenie ośrodka turystycznego w Bąkowie:

  • kolorowy trzypoziomowy plac zabaw w kształcie statku pirackiego,
  • trampolina prostokątna,
  • betonowy stół do gry w piłkarzyki,
  • lampy solarne.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 153 766,04 zł.

Z CZEGO DOFINANSOWANIE: 72 919,00 zł.