O Gminie

Charakterystyka gminy

              Gmina Kluczbork jest gminą miejsko-wiejską, usytuowaną w północnej części Województwa Opolskiego. Obejmuje ona miasto Kluczbork oraz 23 sołectwa i łącznie zajmuje obszar 217 km2, co stanowi 25,48% powierzchni Powiatu Kluczborskiego, oraz 2% powierzchni Województwa Opolskiego.

            Województwo Opolskie geograficznie położone jest pomiędzy dwoma dużymi, wysoko konkurencyjnymi województwami: Dolnośląskim i Śląskim. Jest ono pojmowane jako region o bardzo intensywnym rolnictwie, a także jako region o długotrwałych tradycjach przemysłowych, szczególnie w dziedzinie przemysłu spożywczego, mineralnego, metalowego, maszynowego oraz chemicznego.

            Gmina Kluczbork jest jedną z czterech gmin tworzących Powiat Kluczborski (razem z gminą Byczyna, Wołczyn oraz Lasowice Wielkie). Na dynamikę rozwoju Gminy Kluczbork wpływa (pośrednio bądź bezpośrednio) między innymi potencjał i sytuacja społeczno-gospodarcza sąsiednich gmin, należących Powiatu Kluczborskiego. Miasto Kluczbork skupia na swoim terenie wiele instytucji gminnych np. Urząd Miejski, Biblioteka, Kino, Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum, Szkoła Muzyczna, dom kultury jak i ponadlokalnych jak np. Szpital Powiatowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, Sąd Rejonowy, Prokuraturę, ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, czy Komendę Powiatową Policji.

            Kluczbork leży nad rzeką Stobrawą, stanowiącą prawy dopływ Odry. Pod względem komunikacyjnym przecinają się tu szlaki transportowe łączące Górny Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim oraz z Dolnym Śląskiem, a także Śląsk Opolski z Ziemią Łódzką (biegną tu drogi krajowe 11, 42 i 45). Miasto posiada obwodnicę, która znacząco odciąża ruch tranzytowy w mieście (szczególnie samochodów dostawczych i ciężarowych), łączącą drogę 42, 45 i 11. Warto nadmienić, iż obwodnica powstała ze środków gminnych oraz środków unijnych, a jej budowa podzielona była na 4 etapy i trwała od roku 2007-2020 r.

            Aktualnie trwają prace nad ustaleniem i wytyczeniem ostatecznego planu przebiegu drogi ekspresowej S11, która ma w dużej części zastąpić obecną DK11, docelowo łącząc 4 województwa (zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie).

           W strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa, Gmina Kluczbork zajmuje ważne miejsce jako ośrodek subregionalny - przeznaczony do obsługi gmin północnej Opolszczyzny w zakresie usług specjalistycznych oraz wyższego rzędu. Pod względem potencjału terenowego, ludnościowego oraz gospodarczego gmina Kluczbork należy do grupy powyżej przeciętnej wojewódzkiej.

  • kluczbork_polska
  • kluczbork_województwo opolskie
  • kluczbork_powiat kluczborski

Wstecz