Nabór 2021

Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022

Gmina Kluczbork uruchomiła w tym roku program stypendialny dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Do programu zgłosiło się 7 studentów. Wszyscy spełnili wymogi formalne i uzyskali stypendium Burmistrza Kluczborka. Wśród nich jest 3 przyszłych lekarzy i 4 pielęgniarki. Spośród stypendystów 4 osoby to mieszkańcy Gminy Kluczbork a 3 osoby przyjadą do nas z innych części kraju. Podpisanie umów miało miejsce w środę, 29.09. i tego samego dnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Kluczborku dokonano symbolicznego wręczenia stypendiów trzem stypendystom, którzy mieli możliwość dotarcia do Kluczborka (na wielu uczelniach medycznych zajęcia już się rozpoczęły). Przyszli medycy, po zakończeniu edukacji podejmą pracę w szpitalu powiatowym w Kluczborku Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku. Jedna osoba - studentka pielęgniarstwa z Białej Podlaski zrezygnowała z stypendium i nie podpisała umowy stypendialnej.

Serdecznie dziękujemy zarówno stypendystom, jak również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i poprowadzenie programu stypendialnego.

LISTA STYPENDYSTÓW BURMISTRZA

Lp.

Imię i nazwisko studenta, Miejsce zamieszkania

W październiku 2021r. rozpocznie

1

Dominika Oleksiejuk, Chełm

III rok studiów pielęgniarskich

(Państwowa Szkoła Zawodowa w Chełmie)

2

Paulina Złahoda, Kluczbork

III rok studiów pielęgniarskich (Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie)

3

Mateusz Bensz, Kluczbork

IV rok studiów lekarskich (Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego)

4

Łukasz Cetera, Ludźmierz powiat nowotarski

IV rok studiów lekarskich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

5

Julia Smyrek, Bażany

IV rok studiów lekarskich (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

6

Magdalena Czernik, Kluczbork

IV rok studiów pielęgniarskich (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie)

  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • Przyznano Stypendia medyczne na rok akademicki 2021 / 2022
  • plakat stypendia dla medyków

Stypendia dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego

Gmina Kluczbork udziela stypendiów dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Stypendia wynoszą 2000 zł miesięcznie (medycyna, w trakcie trwania roku akademickiego), oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie (studenci kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne). Oferta skierowana jest do studentów wszystkich uczelni, a stypendia Gminy Kluczbork mogą łączyć się z innymi stypendiami (np. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

Nabór wniosków trwa od 1. czerwca do 10. września.

Chcemy w ten sposób aktywnie wspierać Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku w poszukiwaniu kadr, jak również zachęcić młodych ludzi do tego, aby wracali do pięknego Kluczborka, współtworzyli naszą wspólnotę lokalną i aby czuli się tutaj dobrze. Ale tą ofertą chcemy zainteresować też osoby pochodzące z innych miast, ponieważ wiemy, że warto przyjechać do Kluczborka.

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy tel. 0048 77 418 14 81 wew. 285 lub 206 email: promocja@kluczbork.pl