„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie”

 • logotypy

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie”.

Dnia 30 września 2021 roku Gmina Kluczbork zakończyła realizację inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020.  Głównym celem projektu było stworzenie warunków do realizacji funkcji kulturalnej świetlicy wiejskiej w Kraskowie poprzez jej modernizację oraz doposażenie. W zakresie modernizacji wykonano roboty w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wymiany istniejącego wysokoemisyjnego ogrzewania sali  na gazowe. Ponadto zrealizowano gruntowny remont wszystkich pomieszczeń. W zakresie projektu zakupiono również standardowe wyposażenie obejmujące  elementy wyposażenia kuchennego, meble oraz sprzęt multimedialnego 
i rekreacyjny. Świetlica jest ogólnodostępna oraz przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach funkcjonowania świetlicy przewidziane są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, próby grupy teatralno – kabaretowej oraz możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego. 


Całkowite koszty projektu: 715 930,04 zł                        
Kwota dofinansowania: 421 756,00 zł    

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie