Zasłużeni dla Kluczborka 2021 (Piotr Grabuś, Andrzej Kowalik, Waldemar Sosin)

Piotr Grabuś

Piotr Grabuś jest od wielu lat związany i zaangażowany w życie społeczne, kulturalne i sportowe Gminy Kluczbork oraz sołectwa w
Krzywiźnie. Zawodowo związany od 1982 z RSP w Krzywiźnie. Trzykrotnie z rzędu w latach 1994-2006 został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Kluczborku. Pan Piotr to lider Grupy Odnowy Wsi sołectwa Krzywizna. Ponadto od dwóch kadencji jest prezesem Spółki Wodnej Gminy Kluczbork. Piotr Grabuś to człowiek o łagodnym usposobieniu, pracowity, rozsądny, cieszący się ogromnym szacunkiem i zaufaniem.

Andrzej Kowalik

Andrzej Kowalik od prawie 30 lat jest kierownikiem Pasieki Zarodowej w Maciejowie. Jego ogromne zaangażowanie w dziedzinie pszczelarstwa zostało docenione przez liczne organizacje i związki, które przyznały panu Andrzejowi liczne odznaki honorowe i medale. Zna wszystkie tajemnicy pszczół a jego ogromna wiedza na temat pszczelarstwa i dorobku ks. dr Jana Dzierżona była wielokrotnie wykorzystywana w mediach telewizyjnych, radiowych i prasie.

Waldemar Sosin

Waldemar Sosin to prawdziwy człowiek orkiestra. Jego działalność charytatywna, sponsorska i dobroczynna jako prezesa Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku i współwłaściciela firmy Valdex s.c. jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Jako prezes MKS-u zainicjował i zorganizował liczne wydarzenia sportowo-artystyczne. Jego firma Studio reklamy Valdex s.c. prowadzi politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu i regularnie wspiera wiele akcji społecznych i charytatywnych za co otrzymała tytuł Dobroczyńcy Roku 2021 jako jedna z 10 firm w Polsce.