Aktualności 2022

Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 28 listopada 2022r. obyła się uroczysta sesja Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej,  w której uczestniczyli  nowo wybrani radni wybrani w wyborach uzupełniających. W sesji uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sitnik, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Z-ca Burmistrza Roman Kamiński, Z-ca Burmistrza Dariusz Morawiec  oraz Opiekun Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej  Tomasz Michalak. Następujący radni złożyli ślubowanie  i otrzymali akty potwierdzające złożenie ślubowania: Amelia Paluchowska, Hanna Gnosowska, Dominika Hertman, Emilia Walczak, Dawid Worobij, Julia Dziub, Wiktoria Miska, Bartosz Moś, Igor Świerczyński, Marzena Liśkiewicz. Maciej Oparski był nieobecny i złoży ślubowanie na następnej sesji.

Młodzieżowi radni w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu wybrali w głosowaniu tajnym Kacpra Sychlę na Wiceprzewodniczącego Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecny skład  Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

Amelia Paluchowska

Maciej Oparski

Hanna Gnosowska

Dominika Hertman

Emilia Walczak

Maciej Wójcik

Dawid Worobij

Zuzanna Dziuba

Hanna Konwińska

Julia Dziub

Kacper Sychla

Wiktoria Miska

Bartosz Moś

Miłosz Kwiatkowski

Mateusz Heik

Miłosz Kawałkowski

Katarzyna Kupzok

Igor Świerczyński

Marzena Liśkiewicz

Laura Apostel

 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...
 • Ślubowanie nowych radnych Kluczborskiej Młodzieżowej Rady...

Wstecz