Aktualności 2022

Gmina Kluczbork przystępuje do systemu preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

Gmina Kluczbork w roku 2023 kontynuuje nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych.

Ogłoszona już została ustawa umożliwiająca gminom zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych. W związku z tym informujemy, że Gmina Kluczbork, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przystępuje do zakupu tego węgla i będzie go dystrybuować dla gospodarstw domowych. Ustawa ta mówi o tym, że uprawnioną do zakupu węgla w preferencyjnej cenie (nie więcej niż 2000 zł) jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego. Pod tym kątem będą więc rozpatrywane wnioski mieszkańców o preferencyjny zakup węgla.

Jak dokonać zakupu węgla po preferencyjnej cenie? 
1.    Wnioski o preferencyjny zakup węgla należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku (MZOK Kluczbork, ul. Wolności 1a), w budynku A, pokój nr 5, w godzinach pracy MZOK-u, lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP.
2.    Formularze wniosków są dostępne w MZOK-u, Urzędzie Miejskim w Kluczborku lub na stronie internetowej www.kluczbork.eu lub www.mzokkluczbork.pl
3.    Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, biorąc pod uwagę wymagania takie jak dla „dodatku węglowego”.
4.    Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, mieszkaniec otrzymuje odpowiednią informację i może dokonać płatności za węgiel. Formy płatności: gotówka / karta płatnicza w kasie MZOK Kluczbork (w godzinach 8:00 – 14:00) lub przelewem na konto nr 41 1240 1662 1111 0000 2656 2960
5.    Po dokonaniu płatności MZOK wystawia kwit, z którym należy zgłosić się na wyznaczony skład opału. Informacje o adresie składu będą znajdowały się na kwicie.
6.    Transport zakupionego węgla ze składu opału do gospodarstwa domowego:
a.    w ilości 1 tona lub więcej: bezpłatnie
b.    w ilości poniżej 1 tony oraz ewentualne workowanie: cena do ustalenia ze składem opału.
c.    Dostawca nie wnosi węgla do domu / piwnicy.
7.    Cena węgla: 2000,- zł brutto / tona. 
8.    Dostępne rodzaje węgla: orzech i eko groszek.
9.    Limity sprzedaży węgla:
a.    Do 31.12.2022r. – max. 1,5 tony / gospodarstwo domowe
b.    Od 01.01.2023r. do 15.04.2023r. – max. 1,5 tony / gospodarstwo domowe

  • Plakat preferencyjny zakup węgla