Aktualności 2022

Termin składania wniosków o tytuł i odznaczenie "Zasłużony dla Kluczborka"

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o tytuł i odznaczenie „Zasłużony dla Kluczborka” upływa 10 października. Wnioski (nie ma formularza, ale wymagane jest wskazanie  wnioskodawcy poprzez imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy) zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) składającego wniosek.

  • autor: Ewa Bukowska, data: 2022-09-21

Wstecz