Aktualności 2022

Termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork

Gmina Kluczbork informuje, że termin składania wniosków o nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork upływa 10 października. Wnioski zaadresowane do Burmistrza Kluczborka można składać osobiście, przesłać pocztą i poprzez ePUAP w kancelarii Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku (zawierającą formularz wniosku) oraz oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (RODO) wnioskodawcy.

  • autor: Ewa Bukowska, data: 2022-09-21

Wstecz