Aktualności 2022

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujących: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Kluczbork po raz szósty wzięła udział w konkursie i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork w 2022 roku”. Dnia 23 czerwca 2022r. podpisano umowę dotacji 
Nr 187/2022/G-24/OZ-ZOA/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Kluczbork. 

Całkowity koszt zadania netto wyniósł 41.790,40zł, z czego:
- 14.626,64zł – pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- 14.626,64zł – pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 12.537,12zł – pochodzi ze środków własnych beneficjentów końcowych.

Wymienione wyżej zadanie, w imieniu Gminy Kluczbork, zrealizowane zostało przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Prace polegały na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Odpady niebezpieczne usunięto z terenu 25 nieruchomości, na których znajdowało się 57,07Mg (ton) odpadów zawierających azbest. 

drukuj (Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usunięcie azbestu)

  • logotypy
  • logotypy

Wstecz