Aktualności 2022

LGD „Dolina Stobrawy” informuje

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” rozpoczyna pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych. 

  • LGD „Dolina Stobrawy”

Wstecz