Aktualności 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku informuje

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku informuje wszystkich mieszkańców posiadających działki/nieruchomości zlokalizowane w obrębie odcinków rzek przeznaczonych do konserwacji, że prace zostaną wykonane  z użyciem ciężkiego sprzętu jeżdżącego.

Wykaz rzek zaplanowanych do utrzymania w roku 2022 oraz terminy rozpoczęcia prac przedstawiają się następująco:

- rz. Stobrawa w km 58+200 - 61+380 w m. Kluczbork - 15.09.2022,

- rz. Stara Stobrawa w km 1+464 – 5+974 w m. Kluczbork, gm. Kluczbork i rz. Miejski w km 0+000 – 0+240, 1+330 – 1+760, 2+550 – 2+580 w m. Kluczbork - 15.08.2022

- rz. Struga w km 0+000 – 7+240 wraz z uzupełnieniem obustronnego ubezpieczenia brzegów na odcinku 70 mb w m. Smardy Górne - 15.08.2022

- rz. Baryczka w km 0+000 - 5+300 w m. Smardy Górne – Czaple Stare - 15.08.2022

- rz. Stobrawa w km 49+500 – 55+050 w m. Krężel -Krasków - 15.09.2022

- rz. Młynówka Chocianowicka  w km 0+000 – 2+874 w m. Ligota Górna – Ligota Zamecka - 15.09.2022

Szczegółowych informacji udziela PGW WP  Nadzór Wodny w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. 693 221 697.

Wstecz