Aktualności 2022

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030"

Informujemy, że od dnia 17 maja 2022r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna dokumentacja do wglądu na oficjalnej stronie Subregionu Północnego Opolszczyzny: https://polnocnysubregion.pl/ oraz na BIP Gminy Kluczbork: https://www.bip.kluczbork.eu/756,konsultacje-spoleczne 

Wstecz