Aktualności 2022

Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 2 marca 2022r przyjęto jednogłośnie uchwałę o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Brzeżany na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywilnej o wartości do 100.000 zł.

Ponadto Radni Miejscy jednogłośnie przyjęli stanowisko solidaryzujące się z narodem ukraińskim i potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar odczytał apel w tej sprawie. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem w geście wsparcia i solidarności z Ukrainą.

Aktualnie Gmina Kluczbork zakwaterowała 169 uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi. Uchodźcy przebywają obecnie w  Wojewódzkim Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym Stobrawa, w dawnym hotelu Nefryt przy ul. Kilińskiego oraz w internacie przy ul. Konopnickiej. Uchodźcy zostali także ugoszczeni w prywatnych domach/mieszkaniach mieszkańców Gminy Kluczbork.

 

  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • Kluczborscy radni solidarnie z Ukrainą.
  • kluczborscy radni solidarni z Ukrainą