Aktualności 2022

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO/ ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

POWSTAŁA GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W skład grupy wchodzi 17 psychologów z Kluczborka i z okolic, w tym psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku.

ZADANIA:

wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych sytuacją na Ukrainie

FORMY WSPARCIA:

- indywidualne konsultacje na terenie ośrodków,  z możliwością wsparcia w miejscu pobytu osób potrzebujących

- dyżury psychologów w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian”, ul. Pułaskiego 17, w dni: środa, czwartek, piątek, w godzinach 16:30-18:30

- konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów ze wschodu realizujących naukę w kluczborskich szkołach

Oferta jest otwarta, uzależniona od rozwoju sytuacji i pojawiających się na bieżąco potrzeb.

Praca psychologów jest konsultowana z tłumaczem.

OSOBY DO KONTAKTU:

- z ramienia Gminy Kluczbork: p. Joanna Drabicka 793975113

- z ramienia grupy psychologów: p. Anna Włodarczyk 793990696

 

ГРУПА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

До складу групи входять 17 психологів з Ключборку та околиць, в тому числі психологи психологічного та педагогічного центрів в Ключборку.

Завдання:

психологічна підтримка постраждалих в ситуації на Україні

ФОРМИ ПІДТРИМКИ:

- індивідуальна консультація на території центрів, з можливістю підтримки за місцем перебування потребуючих

- чергування психологів у штаб-квартирі Асоціації Громадських Iніціатив "Фабрика змін" („Fabryka Zmian”), вул. Пуласкіего (Pułaskiego) 17, в дні: середа, четвер, п'ятниця, з 16:30 до 18:30

- індивідуальні та групові консультації для учнів зі сходу, які здійснюють навчання в ключборських школах

Пропозиція відкрита, залежить від розвитку ситуації і постійно виникаючих потреб.

Робота психологів консультується з перекладачем.

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

- від муніципалітету Ключборк: пaнi Йоанна Драбіцька 793 975 113

  • з групи психологів: пaнi Анна Влодарчик 793 990 696

 

zdjęcie: psychomedic.pl 

  • zdjęcie: psychomedic.pl