„Wzrost jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ogólnodostępnych obiektów sportowych”

  • DOFINANSOWANIE UNIJNE

„Wzrost jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ogólnodostępnych obiektów sportowych”

29 listopada 2021r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, w którym to projekt Gminy Kluczbork został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań:

  1. Rewitalizacja hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
    ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku.

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona renowacja podłogi na całej powierzchni sportowej hali wraz z dostosowaniem trybun do wymogów przeciwpożarowych oraz malowanie hali.

  1. Rewitalizacja wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w parku miejskim
    w Kluczborku;

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona modernizacja polegająca na wymianie sztucznej nawierzchni i całości wyposażenia, co znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienia komfortu użytkowania obiektu.

CAŁKOWITY SZACOWANY KOSZT ZADANIA: 947 932,00 zł
Z CZEGO DOFINANSOWANIE: 500 000,00 zł