KBO na 2022

Otwarto urny z kartami do głosowania na KBO 2022

W dniu 23 marca 2022 r.  Zespół Konsultacyjny ds. Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego dokonał otwarcia urn z kartami do głosowania na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

Zespół po przeliczeniu głosów stwierdził, że na zgłoszone projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w terminie od 7 do 22 marca br. zagłosowało łącznie papierowo i elektronicznie 5 102 osoby, co stanowi ponad 20% frekwencję.

Wyniki szczegółowe:

Do urn w poszczególnych lokalizacjach wrzucono następującą ilość kart do głosowania:

- w Urzędzie Miejskim w Kluczborku 1637 kart do głosowania,

- w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku 1344 karty do głosowania,

- drogą elektroniczną głos oddało 2121 osób.

Obecnie trwa weryfikacja kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie. Wyniki głosowania na KBO 2022 zostaną podane po ukończeniu weryfikacji.

  • Otwarto urny z kartami do glosowania na KBO 2022
  • Otwarto urny z kartami do glosowania na KBO 2022
  • Otwarto urny z kartami do glosowania na KBO 2022
  • Otwarto urny z kartami do glosowania na KBO 2022

Wstecz