„Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”

Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku.

27 maja 2021r. została zawarta umowa między Gminą Kluczbork, a Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 444 068,52 zł, w tym dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 to 2 048 599,25 zł. Umowę w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego podpisali Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Skarbnik Gminy Kluczbork Piotr Lewald.
W chwili obecnej na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej trwają roboty wykończeniowe dotyczące ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni, natomiast sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej już zostały wykonane. 
Dzięki inwestycji zapewniony zostanie dogodny dojazd do terenów inwestycyjnych w Gminie Kluczbork. Zrealizowana inwestycja umożliwi uzyskanie kompleksowo uzbrojonego obszaru. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności gminy jak również regionu oraz utworzenie miejsc pracy. Wjazd i wyjazd na tereny inwestycyjny będzie od strony ul. Robotniczej. Będzie możliwy także wyjazd wyłącznie z prawoskrętem bezpośrednio na ul Wołczyńską. Planowane zakończenie prac wrzesień 2021r.
Teren inwestycyjny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W styczniu 2021 trzy działki zakupił DL Invest Group (wraz z InPost sp. z o.o.).  Już teraz funkcjonuje tam zakład firmy Foodlab Fit-Catering, natomiast MWM Trade sp. z o.o. rozpoczęła już budowę magazynu meblowego. Całkowita powierzchnia terenów inwestycyjnych to 9,447ha. Do nabycia pozostały jeszcze 4 działki o powierzchni 4,852ha. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą: https://www.kluczbork.eu/976,oferty-inwestycyjne?tresc=15464

  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • Podpisano umowę o dofinansowanie na uzbrojenie terenu...
  • logotypy