Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów

Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów

Stypendia Burmistrza Miasta Kluczborka dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne są przyznawane od 2009 roku. Stypendium miesięczne jest wręczane na rok szkolny od września do czerwca następnego roku. Burmistrz Miasta Kluczborka przyznaje także stypendia specjalne dla najlepszych uczniów gminy Kluczbork. Stypendium specjalne przyznaje się jednorazowo.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka