jak dokonać płatności w Urzędzie Miejskim

Jak dokonać płatności w Urzędzie Miejskim

Przypominamy, że od 1 października 2020 r. została  zlikwidowana kasa Urzędu Miejskiego w Kluczborku i nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką. Zachęcamy do płatności przez internet na indywidualny nr rachunku wskazany na decyzji, która Państwo otrzymali. Zachęcamy również do płatności kartą w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast wpłat gotówkowych można dokonywać w placówkach bankowych. W Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział Kluczbork (ul. Wolności) wynegocjowana została prowizja 2,50zł od wpłaty na rzecz Gminy.

Płatności kartą w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim znajduje się pięć punktów z terminalami płatniczymi, gdzie można zapłacić kartą:

  1. Parter pok. 056 – Wydział Finansowy obsługuje płatności za podatki, opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowe, wieczyste użytkowanie i opłaty adiacenckie.
  2. I piętro pok. 122 – Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych obsługuje płatności dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  3. I piętro pok. 104 – Wydział Gospodarki Miejskiej obsługuje płatności za zajęcie pasa drogowego
  4. I piętro pok. 128 – Wydział Gospodarki Miejskiej obsługuje płatności za zezwolenia na alkohol.
  5. I piętro 139 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami obsługuje płatności za wypis, wyrys i zaświadczenia z Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego i wykreśleniu bonifikaty z Ksiąg Wieczystych.

W Urzędzie Stanu Cywilnego (Rynek 1) można dokonać opłaty za odpisy aktu stanu cywilnego.

 

 

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka