Zasłużeni dla Kluczborka 2017 (Wiesław Turczyński, Tadeusz Błażejewski)

Wiesław Turczyński

Pan Wiesław Turczyński był przez 37 lat kierownikiem Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego w Bąkowie. Myślę, że spędził tam w okresie letnim więcej czasu niż w swoim własnym domu. Dzięki jego zaangażowaniu kemping w Bąkowie od kilkudziesięciu lat należał do najlepszych campingów w Polsce, czego dowodem były tytuły „MISTER CAMPING” oraz „SUPER MISTER CAMPING”. Kemping ma rzeszę wiernych turystów przyjeżdżających z kraju i zagranicy.

To dzięki zarządzanemu przez p. Turczyńskiego  Ośrodkowi Turystyczno-Wypoczynkowemu w Bąkowie, wielu mieszkańców Polski,  czy pozostałych krajów Europy mogło poznawać walory turystyczne, kulturalne, przyrodnicze i historyczne Opolszczyzny.

Tadeusz Błażejewski

Pan Tadeusz Błażejewski urodził się co prawda w Kępnie i mieszka w Lublińcu ale z uwagi na ponad 40- letnie związanie z Kluczborkiem i Gminą Kluczbork  na temat wodociągów, kanalizacji , melioracji oraz budownictwa wodnego na terenie naszej gminy potrafi powiedzieć prawie wszystko.

Dnia 1 czerwca 1991 r. zostało powierzone mu stanowisko Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, na którym    pracuje  do chwili obecnej.

Niejednokrotnie uratował Kluczbork przed skutkami powodzi i podtopień, służąc radą, pomocą, osobistym udziałem w zabezpieczaniu i regulacji urządzeń wodnych.

Jego marzeniem była budowa zbiornika wodnego przed Kluczborkiem, w celu zabezpieczenia  mieszkańców Kluczborka przed powodzią.

Od samego początku tj.  roku 1975, czyli od pierwszych szkiców przestrzennych i pierwszych założeń programowych brał udział w ciężkich pracach organizacyjno-technicznych, by w 2012 roku uczestniczyć w odbiorze pierwszego zbiornika na rzece Stobrawie o powierzchni 60ha  i pojemności 1,5 miliona metrów sześciennych wody.

Należy również wspomnieć, że  o swoim marzeniu tj. zbiorniku na terenie Ligoty Górnej, miał okazję opowiedzieć  na spotkaniu  grupy senatorów i biznesmenów niedaleko Austin, stolicy stanu Teksas. Swoim wystąpieniem zaskoczył wszystkich zebranych, gdyż jego wiedza nie była ograniczona wyłącznie do granic Polski. Wynikiem tej przygody było zaproszenie Pana Tadeusza Błażejewskiego do siedziby władz stanowych w Austin, gdzie awansował na honorowego gościa stanu Teksas i wręczono mu złożoną w charakterystyczny trójkąt teksańską flagę.