Zasłużeni dla Kluczborka 2016 (Prof. Mieczysław Kogut, Dr Janusz Banach)

Prof. Mieczysław Kogut

Ks. Mieczysław Kogut jest profesorem nauk teologicznych. Urodził się w 1955r. w naszym mieście. Tu chodził do szkół i stąd wyruszył na nauki do Technikum Budowlanego w Opolu. W 1976r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia na Papieskim Fakultecie Teologicznym.

Od samego początku interesowała go historia kościoła. Po przyjęciu święceń kapłańskich w maju 1982r. pracował w kolejnych parafiach jako wikariusz. Kontynuował też swoją pasję historyczną. W swych badaniach nad dziejami kościoła skupił uwagę na 3 okręgach: 1) milicko-żmigrodzkim, 2) bogatyńskim i 3) kluczborskim. W 1991r. obronił pracę doktorską w oparciu o - jakże by inaczej – historię kościoła w okręgu milickim. Kolejne kilka lat poświęcił na „przekopywanie się” przez archiwa parafialne i archidiecezjalne dot. kościoła żmigrodzkiego i w 2001r. uzyskał habilitację. Następny krok stanowiła profesura, którą otrzymał w 2007r. z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego po zatwierdzeniu jego kolejnej pracy „Duszpasterstwo parafialne w archiprezbiteriacie Kąty Wrocławskie w latach 1738-1945”.

Ks. profesor prowadzi działalność dydaktyczną i seminarium naukowe w Papieskim Wydziale Teologicznym (PWT) we Wrocławiu. Wykłada historię kościoła w Polsce i prowadzi ćwiczenia z historii kościoła. Od 2003r. jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w średniowieczu, a w 2014r. został mianowany Dyrektorem Instytutu Historii PWT. Od 2004r. ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut jest członkiem Komisji Naukowej ds. Najnowszej Historii Archidiecezji Wrocławskiej (IPN).

Jednak dla nas w Kluczborku znany jest jako autor dziejów naszego kluczborskiego kościoła katolickiego – dotychczas wyszło 15 zeszytów, oraz 400-stronnicowej publikacji „Historia Kościoła katolickiego w Kluczborku w latach 1945-1998” wydanej przez parafię MBWW w Kluczborku.

Dr Janusz Banach

Urodzony w 1941r. Janusz Banach jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po ukończonych studiach rozpoczął w listopadzie 1965r. pracę w kluczborskim szpitalu na oddziale chirurgii. Po kilku latach pracy uzyskał I stopień specjalizacji w 1970r., a po 6 kolejnych II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Przez całe swoje zawodowe życie związany był z kluczborską chirurgią, której ordynatorem został w 1989r. Oddział ten zawsze był dobrze oceniany w województwie opolskim, ale to pacjenci i ich zdanie byli wyznacznikiem postrzegania kluczborskiej chirurgii dla doktora Banacha.

Pracując w szpitalu jako lekarz cieszył się dużym zaufaniem pacjentów ze względu na swoją wiedzę i życzliwą opiekę nad każdym chorym. Nikogo nie dziwiło, gdy pochylał się nad każdym pacjentem i otaczał go troskliwą opieką lekarską. Bez reszty był oddany służbie zdrowia i pacjentom, był wzorem pracowitości i uczciwości lekarskiej. Koleżeński dla kolegów lekarzy. Za jego czasów trzech lekarzy uzyskało specjalizację I stopnia, a czterech II stopnia. O doktorze Januszu Banachu można powiedzieć, że był to „doktor Judym naszych czasów” w Kluczborku.

Teraz, mimo że w 2003r. przeszedł na emeryturę, 75-letni dr Janusz Banach nadal jest blisko związany z medycyną – szefuje terenowemu kluczborskiemu oddziałowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz pracuje jako lekarz-orzecznik w KRUS.