Zasłużeni dla Kluczborka 2014 (Agnieszka Chrobot, Roman Płaza)

Agnieszka Chrobot

Pani Agnieszka jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, która w zawodzie przepracowała 45 lat. Zawsze otwarta na potrzeby uczniów i zaangażowana w ich sprawy, potrafiąca słuchać i rozmawiać, ciesząca się ich szacunkiem i zaufaniem. Po odejściu na emeryturę   zajęła się twórczością literacką. Na przełomie ostatnich 10 lat wydała 8 tomików swojej poezji. W 2010r. roku swoje wiersze wydała w wersji śpiewanej na płycie pt. „Jest taka cisza”. Poetka stale organizuje liczne spotkania i wieczorki poetyckie, podczas których prezentuje swoją twórczość. Do tej pory takich spotkań z wielbicielami jej poezji odbyło się przeszło 100. Ale co najważniejsze  jak sama mówi, nie przestaje pisać i tworzyć do kolejnego tomiku poezji.

Roman Płaza

Pan Roman od 31 lat nieprzerwanie sprawuje funkcje sołtysa Kujakowic Dolnych a w trakcie pełnienia tej funkcji dał się poznać jako człowiek mocno zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej oraz całej Gminy. Z jego inicjatywy w Kujakowicach Dolnych wybudowany został wodociąg, wiele dróg gruntowych zmieniło się na drogi asfaltowe, wykonano remont świetlicy wiejskiej i wybudowano oświetlenie. Poza funkcją sołtysa Pan Roman od wielu lat aktywnie działa w ochotniczej straży pożarnej w Kujakowicach Dolnych. To głównie dzięki jego inicjatywie i staraniom wybudowany został  Dom Strażaka a jednostka stale się rozwija. Jest człowiekiem cieszącym się zaufaniem i dużym szacunkiem, potrafiącym zjednoczyć ludzie w dążeniu do wspólnego celu.