Zasłużeni dla Kluczborka 2013 (Romuald Sztyk, Krzysztof Kozłowski)

Romuald Sztyk

Kluczborski notariusz Pan Romuald Sztyk rozpoczął swoją pracę w 1961r. w Państwowym Biurze Notarialnym w naszym mieście. Jego praca i zaangażowanie zdobyło uznanie w środowisku prawniczym. W 1987r. został powołany do zespołu doradczego dla opracowania obecnego prawa o notariacie. Potem brał udział w pracach zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Wraz z innymi stworzył miesięcznik prawniczy „Rejent”, który szybko zyskał rozgłos i zaszczytne miejsce wśród innych europejskich wydawnictw notarialnych.

Pan Sztyk oprócz pracy jako notariusz był bardzo zaangażowany w sprawy Kluczborka: był jednym z inicjatorów budowy zbiornika wodnego i Kluczborskich Koncertów Organowych. Dzięki jego wsparciu nasza gmina jako pierwsza w województwie miała uregulowany stan majątkowy swoich nieruchomości.

Taki jest Pan Romuald Sztyk zawodowo. Prywatnie to pasjonat wędki, osoba skromna i nie zabiegająca o zaszczyty. Mężczyzna elegancki w zachowaniu, staranny w wypowiedziach, o wysokiej kulturze osobistej. Choć na emeryturze to nadal udzielający się w kręgach notarialnych. Cieszymy się, że do przyznanych mu nagród i odznaczeń, w tym m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2014 roku.

Krzysztof Kozłowski

Od ponad 10 lat związany jest z kluczborskim „Cuprodem”. Po przeprowadzonym pod jego kierownictwem programie naprawczym firma zaczęła współpracować z dużymi sieciami handlowymi. Potem „Cuprod” zaczął brać udział w targach międzynarodowych i obecnie ponad 50% swej produkcji wysyła na eksport. W latach 2009-2011 dzięki dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wzrosła innowacyjność przedsiębiorstwa, zwiększyły się moce produkcyjne, unowocześniono park maszynowy. Dziś w firmie pracuje 200 osób, w większości kobiety.

Pan Kozłowski wspiera wiele stowarzyszeń i organizacji oraz niemal wszystkie szkoły i przedszkola w naszej gminie. Kluczborskie wydarzenia też są organizowane z jego pomocą: Dni Kluczborka, Święto Światła, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  żeby wspomnieć tylko te najbardziej znane. Również nie jest mu obojętny sport: wyścig kolarski czy Miejski Klub Sportowy mogą liczyć na jego wsparcie, oraz liczne kluczborskie instytucje i stowarzyszenia.

Liczne nagrody i wyróżnienia dla firmy „Cuprod” i samego prezesa Krzysztofa Kozłowskiego potwierdzają wysoki poziom zarządzania przedsiębiorstwem. Wśród nich jest m.in. : Polska Nagroda Jakości, Lider Eksportu, Gazele Biznesu, Opolska Marka, Srebrny i złoty Laur Umiejętności,  „Kluczborska Baszta” oraz „Plaster Miodu”.