Zasłużeni dla Kluczborka 2011 (Adam Stecki, Bolesław Sokołowski)

Adam Stecki

Jest od ponad 15 lat prezesem firmy Novo Products, która zatrudnia obecnie 80 osób. Był inicjatorem i głównym organizatorem zawodów hippicznych w Kluczborku. Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej Gminy poprzez udział w różnorakich inicjatywach społecznych, pomoc w organizacji imprez, a także ich wspieranie finansowe. Piastuje obecnie funkcję zastępcy prezesa Miejskiego Klubu Sportowego, aktywnie uczestnicząc w życiu klubu.

  • Bolesław Sokołowski

Bolesław Sokołowski

Wraz z otrzymaniem dyplomu Studium Nauczycielskiego Raciborzu podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Smardach (1962). W latach 1966-1977 pełnił funkcję kierownika, a następnie dyrektora tejże szkoły. W roku 1984 ukończył Akademię Rolniczą z tytułem magistra rolnictwa. W 1975r. za działalność związkową otrzymał Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1982r. został wyróżniony Nagrodą Kuratora Opolskiego, a w 1990r. odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990r. podjął się pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku, którą sprawował przez trzy kolejne kadencje do 2002r. Jako przewodniczący Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki wykazał się wielkim zaangażowaniem w rozwiązywaniu aktualnych problemów w dziedzinie kultury oświaty i sportu gminnego. Zawsze życzliwy, otwarty na potrzeby każdego człowieka, nie odmawiał nikomu dobrej rady i pomocy. Jako członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych starał się czynnie wspomagać ludzi posiadających trudności życiowe wynikające z tego uzależnienia. W listopadzie 2003r., w jubileuszowym roku nadania Kluczborkowi praw miejskich Bolesław Sokołowski został uhonorowany Medalem 750-lecia (II edycja).