Zasłużeni dla Kluczborka 2010 (Małgorzata Kwiring Pondel, Andrzej Buła)

Małgorzata Kwiring-Pondel

Jest pomysłodawczynią i założycielką Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, który aktywnie działa już od dwunastu lat. Dom ten jest azylem dla osób niepełnosprawnych. Tu nie tylko mogą liczyć na pomoc doskonale wykwalifikowanej kadry, ale także na uśmiech, empatię i serdeczność. Z jej inicjatywy w 2001 roku powołane zostało Stowarzyszenia Osób i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja", które za swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 roku otrzymało Kluczborską Basztę. Na przełomie lat dzięki staraniom Pani Małgorzaty została nawiązana współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w Bad Dürkheim i Goslar w Niemczech oraz Navan w Irlandii. Dzięki temu uczestnicy i ich rodziny mają możliwość nawiązania znajomości, przyjaźni, wymiany doświadczeń oraz cyklicznych wzajemnych odwiedzin. Doświadczenie połączone z ogromną motywacją i chęcią pomocy osobom niepełnosprawnym obfitują szeregiem różnorodnych imprez promujących zarówno twórczość artystyczną, jak i integrację osób niepełnosprawnych. są to m.in. Festiwal Niezwykłości, Integracyjny Bal Karnawałowy. Założycielka ŚDS-u w swoich działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jest osobą bardzo aktywną i nie bojącą się wyzwań. Stara się kreować wizerunek swoich podopiecznych jako ludzi aktywnych, wartościowych, żyjących po prostu inaczej i promuje ten obraz zarówno tu w regionie jak i poza nim.

  • Andrzej Buła

Andrzej Buła

W latach 2003-2007 był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Dzięki swoim konsekwentnym działaniom przeprowadził remonty obiektów wchodzących w skład tej jednostki. Poza tym z jego inicjatywy gmina otrzymała finansowe wsparcie na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 5 oraz boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w Parku Miejskim, jedynej takiej inwestycji na Opolszczyźnie. Był inicjatorem stworzenia interdyscyplinarnego kampusu sportowo - rekreacyjnego. Marzenie to konsekwentnie realizował nawet wówczas, gdy w 2007 roku został wybrany posłem na Sejm RP. Dziś efektem tej determinacji, konsekwencji i zaangażowania ze strony Andrzeja Buły jest nowo otwarty kampus sportowo-rekreacyjny STOBRAWA. Był jednym z inicjatorów powstania w 2003 r MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO, który powstał z połączenia trzech klubów: KKS Kluczbork, LKS Kuniów oraz MOS Kluczborka. Dziś MKS jest liczącym się w środowisku piłkarskim I ligowym klubem, którego gra stanowi promocję gminy Kluczbork w całej Polsce. Podejmuje się wielu inicjatyw prospołecznych pozyskując na nie środki zewnętrzne i angażując w nie szerokie rzesze ludzi związanych ze sportem m.in. realizacja projektu szkoleniowego pn. "Opolskie - ludzie, pasja, sport", projekt partnerski pomiędzy Polskim i Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, mający na celu szkolenie kadry trenerskiej z całej Polski. Wyróżniony w plebiscycie NTO tytułem Działacz Roku. O tym gdzie jest dzisiaj, zadecydowali ludzie, w których zawsze pokładał największe nadzieje, twierdząc, że to właśnie ludzie są podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia. Potrafi zarazić ich swoją pasją i zjednywać wokół własnych pomysłów.