Zasłużeni dla Kluczborka 2009 (Tadeusz Konarski, Jan Kowalik, Wolfgang Lutz)

Tadeusz Konarski

Był jednym z inicjatorów założenia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Współorganizował pielgrzymki, wyjazdy na Białą Służbę (harcerska służba medyczna, porządkowa w czasie pielgrzymek śp. Jana Pawła II do Polski). Od 1990 roku współorganizował wyjazdy na Wschód. Organizował pomoc i służbę dla Polaków na Wschodzie: Ukraina, Litwa, Białoruś. Został najmłodszym radnym Gminy Kluczbork I Kadencji. Jako dyrektor AKiO, następnie AO przygotował i przeprowadził z dużym sukcesem restrukturyzację Oświaty w Gminie Kluczbork. Współzałożyciel Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "Parasol I" i "Parasol II" w Kluczborku. Partnerstwo pomiędzy Kluczborkiem i Brzeżanami uczynił żywym, poprzez osobiste zaangażowanie się w wiele akcji charytatywnych dla mieszkańców Brzeżan.

Jan Kowalik

Angażuje się od wielu lat w życie społeczne, kulturalne i sportowe Gminy Kluczbork. Każdego roku wspiera finansowo i rzeczowo większość imprez charytatywnych i sportowych w Kluczborku. Panu Kowalikowi znane są potrzeby stowarzyszeń kluczborskich. Od początku działalności Miejskiego Klubu Sportowego jest bardzo odpowiedzialnym i życzliwym partnerem w realizacji celów sportowych, organizacyjnych i inwestycyjnych Klubu. Jako prezes firmy WAGREM sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, swoją pracą pełną pasji, zaangażowania i determinacji przyczynił się do wielu sukcesów firmy. W 2004 r. wdrożono System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. Na przestrzeni ostatnich lat przyznano firmie wiele certyfikatów i wyróżnień, do których należą m.in.: Gazela Biznesu, Opolska Marka 2007, Kluczborska Baszta 2007, Certyfikat "Przejrzysta Firma", Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Diamenty Forbesa 2009.

  • Wolfgang Lutz

Wolfgang Lutz

Był inicjatorem nawiązania partnerstwa z Kluczborkiem, które zostało podpisane w październiku 2000 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osobistemu Pana Burmistrza Lutza od samego początku partnerstwo rozwijało się w bardzo wielu dziedzinach. Wspólne koncerty Big Bandu ze szkoły w Bad Dürkheim oraz zespołu "Bez Nazwy" z ZSO w Kluczborku. Corocznie spotkania robocze, podczas których przekazywana jest wiedza i doświadczenie w zarządzaniu gminą. Współpraca osób niepełnosprawnych, coroczne turnieje tenisistów, cztery wizyty mieszkańców, współpraca stowarzyszeń to tylko niektóre z inicjatyw, w które angażuje się Burmistrz Bad Dürkheim. Dzięki akceptacji Pana Lutza miasto Bad Dürkheim podarowało Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczborku drabinę strażacką a przedstawiciele OSP Bad Dürkheim i Kuniowa współpracują ze sobą od wielu lat. Dzięki tak wielu inicjatywom partnerskim przyczynił się do zwalczania stereotypów i uprzedzeń oraz budowania dobrych stosunków polsko niemieckich na stopniu lokalnym.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka