Zasłużeni dla Kluczborka 2008 (Aurelia Fraszek, Irena Kielar, Adam Sokołowski, Julian Toporowski)

  • Aurelia Fraszek

Aurelia Fraszek

Od 1955 pracowała w Liceum Ogólnokształcącym, pełniąc od 1991 do 1997 roku obowiązki dyrektora szkoły. Jej praca dydaktyczna owocowała wielokrotnie sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jako wychowawca młodego pokolenia wpajała uczniom idee patriotyzmu, przywiązania do tradycji narodowej i niepodważalne wartości chrześcijańskie. Przez wiele lat była prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, inicjowała spotkania z przedstawicielami polskiej elity intelektualnej, krzewiła szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym. W czasie stanu wojennego (w 1982r.) była internowana w Gołdapi. Nie ustaje w pracy na rzecz pomocy innym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z rodzin ubogich w świetlicy Caritas przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - Aurelia Fraszek została uhonorowana Medalem 750-lecia (II edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużona dla Kluczborka.

  • Irena Kielar

Irena Kielar

Pracy pedagogicznej poświęciła ponad 45 lat życia, z czego 40 lat to praca na terenie miasta i powiatu Kluczbork. Przez 18 lat pełniła obowiązki dyrektora szkół gminy Kluczbork oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku. Jednocześnie pełniła funkcję wizytatora -metodyka geografii dla nauczycieli powiatu. Ukończyła wyższe studia magisterskie z geografii, studia podyplomowe, uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej, jest absolwentką wielu kursów doskonalenia z zakresu metodyki geografii, krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji i zarządzania oświatą. Była inicjatorem rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (obecnie Gimnazjum Nr 5). W swoich działaniach zawsze konsekwentna i życzliwa innym. Pełni z wyboru funkcję Prezesa Oddziału ZNP w Kluczborku oraz członka Prezydium Okręgu ZNP w Opolu. Jednocześnie koordynuje działalność ZNP na terenie powiatu kluczborskiego. W latach 1998 - 2002 była radną i przewodniczącą komisji oświaty, turystyki i sportu w powiecie. W październiku 2002 r. ponownie wybrana radną powiatu i członkiem Zarządu Powiatu. W roku 2006 została również radną powiatu oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny. Od czterech lat jest członkiem komisji nagród i odznaczeń w Kuratorium Oświaty w Opolu. Odznaczona "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", "Złotym Krzyżem Zasługi", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", "Złotą Odznaką ZNP", medalem "Przyjaciel Dziecka" i medalem "Zasłużony dla Rozwoju Sportu Szkolnego", srebrna odznaka "Ochrony Zabytków". Od 8 lat jest Wiceprzewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Opolu. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich została uhonorowana Medalem 750-lecia (I edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużona dla Kluczborka.

  • Adam Sokołowski

Adam Sokołowski

W 1975r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1975r. do 1983r. pracował w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, kolejno jako aplikant, asesor i sędzia. W latach 1983-1999 był radcą prawnym, a od 1999 do 2001 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Kluczborka. Obecnie pracuje jako notariusz. Od najmłodszych lat uprawiał sport grając w LZS Kuniów, od 1982r. stał się działaczem tego klubu i wspólnie z innymi przeszedł od klasy B do IV ligi. Był inicjatorem powołania Miejskiego Klubu Sportowego i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W 1967r. po raz pierwszy brał udział w mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych, w których zdobył tytuł mistrza Opolszczyzny i uplasował się na 19 miejscu w Polsce. Swój pierwszy tytuł mistrza Polski Kibiców Sportowych zdobył w 1977r., a do 1988r. (mistrzostwa nie były organizowane co roku) wywalczył kolejne dwa tytuły. Po trzynastu latach przerwy mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych wznowiono w 2001r., które wygrał, jak i kolejne organizowane w następnych latach. W 2007r. zdobył swój 10-ty tytuł mistrza Polski. Wygrał wszystkie cztery teleturnieje "Na olimpijskim szlaku" w wersji indywidualnej. Za zwycięstwa w tych teleturniejach był na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie 1992, Atlancie 1996 i Sydney w 2000r., a w 1988r. wyjechał na mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Republice Federalnej Niemiec. W 1986r. w katowickim Spodku zwyciężył w teleturnieju "Wszystko o mundialach" i w nagrodę wyjechał z reprezentacją Polski do Dublina na mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Irlandią, a także z drużyną Ruchu Chorzów przebywał na turnieju halowym w Hamburgu. W swojej kolekcji ma również tytuły Mistrza Kibiców województwa gorzowskiego, wałbrzyskiego i legnickiego oraz zdobył tytuł Mistrza Dolnego Śląska, które były organizowane tylko raz. W 2006r. wygrał teleturniej "Od Turynu do Pekinu", organizowany przez TV Katowice, a 11 października 2007r. we Wrocławiu otrzymał tytuł Wrocławskiego Kibica z Klasą za zwycięstwo w konkursie wiedzy o historii mistrzostw Europy w piłce nożnej. W 1996r. otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Opolszczyzny". W roku 2003 podczas czerwcowych jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Adama Sokołowskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużony dla Kluczborka.

Julian Toporowski

W 1945 roku przybywa z Tarnopola do Kluczborka. Po ukończonych studiach medycznych we Wrocławiu i krótkim okresie pracy w Oleśnicy wraca do Kluczborka, gdzie na Oddziale Dziecięcym miejscowego szpitala uzyskuje I. i II. stopień specjalizacji. Do momentu przejścia na emeryturę piastuje funkcję Ordynatora Oddziału Noworodków. W 1972 jako pierwszy wprowadził tzw. wkłucie do pępowiny, co zapobiegało wielu patologiom w leczeniu noworodków. W latach 80-tych współzałożyciel Solidarności Służby Zdrowia. W latach późniejszych wniósł swój wkład w powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Kluczborku. Działacz ZHR, współorganizator i uczestnik Białej Służby podczas pielgrzymek papieża Jana Pawła II. Mieszkańcom naszego miasta znany nie tylko jako dobry lekarz, ale i organizator szkoleń dla personelu medycznego, za co został uhonorowany w plebiscycie "Białą Różą". W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - Juliana Toporowskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużony dla Kluczborka. Zmarł 16 czerwca 2021r.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka