Zasłużeni dla Kluczborka 2005 (Andrzej Olech, Pastor Henryk Schröder, Siostra Łucja Zając, Wiktor Poloczek)

  • Andrzej Olech

Andrzej Olech

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Trener i sędzia klasy międzynarodowej (San Diego, USA). Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z jego inicjatywy powstał Kluczborski Klub Karate oraz Okręgowy Związek Karate w Opolu, którego jest prezesem. Członek władz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Jako trener z wieloletnim stażem wychował wielu medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski, między innymi: Katarzynę Porębę, Krzysztofa Neugebauera, Łukasza Wójcika, Łukasza Radwańskiego, Macieja Kalandyka. Z jego inicjatywy są zakładane sekcje karate w wielu miastach na terenie całej Polsce. W ciągu wielu lat swojej pracy zajmował się organizowaniem zawodów i imprez sportowych, m.in. Mistrzostw Europy, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych itp. Za swoją działalność na rzecz popularyzowania kultury fizycznej wśród dzieci oraz wybitne osiągnięcia trenerskie został wyróżniony między innymi trzykrotnie nagrodą Ministra Edukacji i Sportu. W roku 2005 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.

  • Pastor Henryk Schröder

Pastor Henryk Schröder

Związany jest z Kluczborkiem od 1976 r. Bardzo wiele zdziałał dla ratowania zabytków znajdujących się w Kluczborku. W 1977 r. rozpoczął trwający prawie 3 lata remont kościoła zabytkowego, w 1980 wszczęto remont budynku przy ul. Kopernika 1. Za najlepiej wyremontowany budynek zabytkowy otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Odznakę za ratowanie zabytków. Od 1985 r. trwają koncerty organowe. W 1991 r. stworzył Fundację Kluczborskich Wieczorów Muzycznych, które doskonale promują gminę w kraju i poza granicami. Przez dwie kadencje uczestniczył w pracach Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w naszej gminie. Szczególnie zajmował się sprawami ochrony zabytków i edukacją kulturalną. Od początku pobytu w Kluczborku organizuje pomoc rodzinom wielodzietnym. Aktualnie ściśle współpracuje ze wszystkimi ośrodkami, które niosą pomoc. Za swoją działalność został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny. Życzliwy dla wszystkich i niosący pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowany został Medalem 750-lecia (I edycja), a 11 listopada 2005r. Medalem Zasłużony dla Kluczborka. Zmarł 5 stycznia 2024r.

  • Siostra Łucja Zając

Siostra Łucja Zając

W 1992r. objęła funkcję Kierownika Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku. S. Łucja - z zawodu pielęgniarka - poświęciła się ludziom najbardziej potrzebującym. Od samego początku współpracowała ze wszystkimi instytucjami na rzecz osoby chorej, współdziała z parafiami, szczególnie z Parafialnymi Zespołami Caritas, Klubem Seniora, Kuchnią Caritas, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzami z Niepublicznych ZOZ-ów oraz wieloma pracownikami służb socjalnych i medycznych. Wraz z czterema innymi pielęgniarkami od 14 lat zajmuje się udzielaniem pomocy medycznej ludziom chorym, zwłaszcza w miejscu ich zamieszkania - na terenie całej gminy Kluczbork. O sobie mówi, że to zaszczyt dla niej, że może pracować w Stacji Opieki CARITAS, gdyż "zaszczytem szczególną łaską od Boga jest służyć człowiekowi choremu, cierpiącemu, ubogiemu, temu, którego spotykam na codziennych ścieżkach życia. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście to uczynili (Mt 25, 40). Aby nie ustać, aby trwać w świeżości ducha i z radością pełnić posługę wobec cierpiących i potrzebujących, staram się wciąż czerpać nowe siły ze Źródła Niewysychającego, którym jest sam Bóg. Spotykam Go przede wszystkim w Eucharystii i modlitwie osobistej, ale też i w przyrodzie, w górach. Właśnie wędrując po tatrzańskich szlakach odnawiam siły fizyczne i psychiczne - góry wyciszają, w górach jest się bliżej nieba, bliżej Boga. A potem schodzę w doliny, aby być bliżej człowieka, by w jego cierpienie i osamotnienie wnieść światło Nadziei". W roku 2005 uhonorowana została Medalem Zasłużona dla Kluczborka.

Wiktor Poloczek

Od 1986r. prowadzi zakład malarski w Łowkowicach. Jest specjalistą malowania wnętrz obiektów sakralnych, m.in. kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od roku 1994 jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Od 2004r. jest też członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. W 1998r. za swoje zasługi został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła. Ale w przypadku Pana Poloczka praca to nie wszystko. Znany jest również jako doskonały kapelmistrz Orkiestry Dętej w Łowkowicach. W roku 2005 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.