Zasłużeni dla Kluczborka 2004 (Barbara Żłobińska, Irena Kowalczyk, Władysław Kaczor)

  • Barbara Żłobińska

Barbara Żłobińska

Na stałe związana z Kluczborkiem od 1946r. Już jako uczennica szkoły średniej dała się poznać jako utalentowana recytatorka, prowadząc spotkania poetów opolskich; czytała wiersze w lokalnym Radio-studio, opracowywała i prowadziła audycje. Lata 60. i 80. spędziła jako członek teatru poezji "Atut" przy KDK, z którym związana jest do dnia dzisiejszego. To właśnie w KDK może realizować swoją pasję - ukochania słowa, poezji i literatury, pracując z młodzieżą jako instruktor do spraw żywego słowa. Nic więc dziwnego, że prowadzona przez nią młodzież zdobywa uznanie na wielu różnego rodzaju konkursach recytatorskich. Barbara Żłobińska - jest do tej pory jedyną laureatką Opolskiego Konkursu Recytatorskiego - Teatru Jednego Aktora. Jej uzdolnienia sprawiają, że przez cały czas aktywnej działalności kulturalnej powierza się jej wiodącą rolę w organizowaniu, opracowywaniu scenariuszy i prowadzeniu różnych imprez o charakterze masowym na terenie miasta i gminy. Od 20 lat związana jest z organizacją i prowadzeniem koncertów organowych, a od 6 lat jest członkiem Kapituły do spraw oceniania animatorów kultury przy Kluczborskim Staroście. Jako pasjonatka i filar amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku Kluczborskim, otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 1973 r. otrzymała wyróżnienie "Zasłużony Działacz Kultury", w późniejszych latach wyróżniono ją odznaczeniem "Zasłużony dla Opolszczyzny" oraz licznymi wyróżnieniami lokalnymi. W roku 2001 na wniosek Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej oraz za zgodą Zarządu Miejskiego została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia na polu życia kulturalnego w gminie. W październiku 2002r. otrzymała specjalne wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta Kluczborka za dokonania w sferze życia kulturalnego. W 2003r. otrzymała Nagrodę Starosty Kluczborskiego, a w 2004 została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kluczborka. W roku 2006 Barbara Żłobińska obchodziła 50-lecie swej pracy (działalności).

  • Irena Kowalczyk

Irena Kowalczyk

Mieszkanką Kluczborka jest od 1945 r. Już w szkole średniej była znaną uczennicą, udzielała się w sporcie, jako oszczepniczka zdobyła w grupie młodzików brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Łodzi. Również w szkole średniej zaczęła pracę społeczną, została drużynową ZHP, jedną z najlepszych w latach 1954-1958. W Komendzie Hufca pracowała jako sekretarz, a potem - Namiestnik Zuchowy. W roku 1964 przyznano jej Honorową odznakę Ofensywy Zuchowej. W 1964 r. podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej w Kluczborku, gdzie pracowała na samodzielnych oraz kierowniczych stanowiskach. Za dobrą pracę zawodową i społeczną została uhonorowana m.in. Brązową Odznaką Zasłużonego Pracownika, Srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika, Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika, Odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie" Medalem 40-lecia Polski Ludowej. Od roku 1994 na emeryturze. W marcu 1997 r. została Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku, którą to funkcję sprawuje nadal. W czasie jej działalności liczebność członków Związku potroiła się. Za całokształt pracy i działalność związkową została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (leg. Nr 70-2004-92 z dnia 4.06.2004r.). Dnia 11 listopada 2004r. Irena Kowalczyk została uhonorowana Medalem Zasłużona dla Kluczbork".

  • Władysław Kaczor

Władysław Kaczor

Był długoletnim pracownikiem Spółdzielni Inwalidów w Kluczborku. Mandat radnego Rady Miejskiej w Kluczborku sprawował przez III kadencje. Podczas dwóch pierwszych kadencji był członkiem Zarządu Miejskiego, zaś podczas trzeciej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Był zaangażowany w działalność Związku Inwalidów Wojennych. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi. Ceniony za prace społeczne. W roku 2004 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka. Zmarł w 2004 r.