„Utworzenie Centrum Edukacji „Stobrawa”

  • logotypy dofinansowania

Gmina Kluczbork podpisała umowy na realizację dwóch zadań: „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork” oraz „Utworzenie Centrum Edukacji „Stobrawa”, które realizowane są na terenie ośrodka OTW Bąków.
W ramach zadania „Utworzenie Centrum Edukacji „Stobrawa” zaplanowano utworzenie Centrum Edukacji na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego w Bąkowie. Zakres projektu obejmuje remont (malowanie, zmiana instalacji elektrycznej) oraz wyposażenie salki przewidzianej pod prowadzenie różnego rodzaju zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zakup sprzętu multimedialnego oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczej m.in. lupy, mikroskopy oraz gry edukacyjne). Ośrodek OTW jest zlokalizowany na terenie gęstej sieci ścieżek rowerowych obszaru LGD, dlatego też duża część odwiedzających to rowerzyści. W związku z tym, wnioskodawca planuje zakup innowacyjnego produktu jakim jest stacja naprawcza do rowerów. Pozwoli ona na wykonanie wszystkich podstawowych napraw rowerów, stacja posiada kompresor zasilany energią słoneczną. Ponadto planuje się zakup inteligentnej ławki solarnej, która znacząco przyczyni się do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Produkt również zasilany jest energią solarną, która magazynowana jest w panelach a następnie przekazywana do ładowarek i zasilania, co przyczynia się do poziomu emisji CO2.


CAŁKOWITY SZACOWANY KOSZT ZADANIA: 164 260,09 zł


Z CZEGO DOFINANSOWANIE: 104 518,00 zł

  • Centrum Edukacji „Stobrawa”
  • Centrum Edukacji „Stobrawa”
  • Centrum Edukacji „Stobrawa”
  • Centrum Edukacji „Stobrawa”