Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 • logotypy

Projekt ten to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym. Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Całkowita wartość projektu: 12 283 794,36 zł
Dofinansowanie: 4 653 861,17 zł
Liderem projektu - odpowiedzialnym za jego przygotowanie i realizację jest Gmina Kluczbork
Partnerem nr 1 jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
Partnerem nr 2 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku

Lider oraz partnerzy realizują osobne zakresy działań rewitalizacyjnych: 
Gmina Kluczbork  - planuje rewitalizację obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta Kluczborka przy ul. Pułaskiego, na którym do 2007 funkcjonował zakład branży metalowej produkujący elementy małej architektury miejskiej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach rewitalizacji planuje się na tym terenie, którego powierzchnia wynosi 1,4 ha. zaadaptowanie dwóch istniejących budynków na cele społeczne i gospodarcze. Do jednego z budynków po jego adaptacji przenieść świetlicę środowiskową „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Należy zaznaczyć, iż takie świetlice funkcjonują obecnie przy OPS Kluczbork dlatego też ta jednostka będzie operatorem tej części przedsięwzięcia. Drugi z budynków przewidziany do przebudowy zostanie podzielony na dwie funkcjonalne części. W I części planuje się utworzyć Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Operatorem tego zakresu przedsięwzięcia będzie jednostka organizacyjna Gminy – Środowiskowy Dom Samopomocy. W II części budynku planuje się utworzyć kawiarnię kinową (ze względu na bliskie sąsiedztwo kina Bajka) w tym zakresie nie zdecydowano kto będzie operatorem tego zakresu przedsięwzięcia. Pozostałe budynki na tym obszarze planuje się wyburzyć. Przestrzeń będzie zagospodarowana małą infrastrukturą (place zabaw, siłownie zewnętrzne, miasteczko ruchu) oraz zielenią. 
Szczegóły koncepcji znajdują się we wstępnej dokumentacji projektowej tzw. PLANIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM, który jest podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – planuje przebudowę budynku domu katechetycznego przy ul. Katowickiej, w ramach której dobudowany będzie szyb wraz z dźwigiem windowym. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” – planuje rewitalizacje i odnowienie podwórek oraz przestrzeni między blokami osiedla Północ w tym budowa  połączeń komunikacji pieszej i rowerowej. Działania mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców zamieszkujących osiedle w tym zwłaszcza osób starszych, dzieci i młodzieży poprzez stworzenie infrastruktury do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportu.
Działania w ramach projektu będą obejmować:
Podwórko 1 (Broniewskiego - Prusa) – wymiana nawierzchni na ścieżkach, przygotowanie nawierzchni trawiastej boiska, 
Podwórko 2 (Prusa - Morcinka) – Montaż siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), przygotowanie nawierzchni pod siłownię, przygotowanie nawierzchni trawiastej boiska,
Podwórko 3 (Morcinka - Tuwima) –  Remont nawierzchni ścieżek, przygotowanie nawierzchni pod boisko do siatkówki,
Podwórko 4  (Tuwima - Gałczyńskiego)  - Remont nawierzchni ścieżek, przygotowanie nawierzchni pod boisko do piłki nożnej,
Podwórko 5 (Gałczyńskiego)  - Remont nawierzchni ścieżek, wykonanie ścieżki zdrowia z zatokami na urządzenia do ćwiczeń, montaż urządzeń.

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – planuje przebudowę budynku domu katechetycznego, w ramach której dobudowany będzie szyb wraz z dźwigiem windowym. 
 

Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego położonego przy ul. Pułaskiego

 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego

Przebudowa budynku domu katechetycznego przy ul. Katowickiej

 • Przebudowa budynku domu katechetycznego przy ul. Katowickiej

Rewitalizacja i odnowienie podwórek oraz przestrzeni między blokami osiedla Północ na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość"

 • Rewitalizacja i odnowienie podwórek oraz przestrzeni między blokami
 • Rewitalizacja i odnowienie podwórek oraz przestrzeni między blokami
 • Rewitalizacja i odnowienie podwórek oraz przestrzeni między blokami
 • Tablica informacyjna
baner toplayer
plakat Dni Kluczborka