Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

  • Logotypy dofinansowania UE

To duży projekt, którego celem jest „Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego” realizowany na terenie 14 samorządów Subregionu Północnego Opolszczyzny obejmującego trzy powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski.

Liderem projektu jest Powiat kluczborski, zaś gmina Kluczbork jest jednym z 13 partnerów obok Gminy Byczyna, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów oraz powiatów oleskiego, i namysłowskiego.

Całkowite koszty projektu: 51 834 597,74 zł

Kwota wsparcia: 42 486 324,28 zł 

W ramach przedmiotowego projektu Gmina Kluczbork założyła realizację następujących inwestycji: 
Budowa następujących ścieżek rowerowych, dróg rowerowych i parkingów PARK & RIDE na terenie Gminy Kluczbork: 

  • Aleja Pokoju - zadanie zakończone: wrzesień 2017r.
  • Aleja Wodna - ul. Mickiewicza wraz z parkingiem przy ul. Moniuszki (stare targowisko), obecnie w realizacji, zakończenie zadania: październik 2018r.
  • Ligota Dolna - przedłużenie istniejącej ścieżki przy DK42 do ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem, zakończenie zadania:  listopad  2018r. 
  • od drogi powiatowej DP1317 do ul. Sikorskiego w Kluczborku zakończenie zadania: listopad  2018r.
  • ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej droga krajowa 45 zadanie zakończone: wrzesień 2018r.
  • ścieżka rowerowa od ul. Katowickiej do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz z budową parkingu oraz oświetlenia zakończenie zadania: kwiecień 2019r.
  • parking PARK & RIDE przy cmentarzu przy ul. Opolskiej w Kluczborku - zadanie zakończone: wrzesień 2017r.

Wartość zadań realizowanych przez Gminę Kluczbork to 7 713 237,34 zł z czego dofinansowanie z  RPOWO 2014-2020 wynosi  4 396 546,13zł
 

Parking PARK&RIDE przy cmentarzu przy ul. Opolskiej w Kluczborku

  • Parking PARK&RIDE przy cmentarzu przy ul. Opolskiej w Kluczborku