Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie

  • logotypy

Dnia 3 sierpnia 2020r. Gmina Kluczbork podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do realizacji funkcji kulturalnej świetlicy wiejskiej w Kraskowie poprzez jej modernizację oraz doposażenie. W zakresie modernizacji zaplanowano roboty w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wymiany istniejącego wysokoemisyjnego ogrzewania sali  na gazowe. Ponadto zaplanowano gruntowny remont wszystkich pomieszczeń. W zakresie projektu zaplanowano również zakup standardowo wyposażenia przeznaczonego dla tego rodzaju obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym. Zakres ten obejmuje zakup elementów wyposażenia kuchennego, mebli oraz sprzętu multimedialnego. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2021r. 

Całkowite koszty projektu: 780 651, 50 zł

Kwota dofinansowania: 421 756,00 zł

  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie
baner toplayer
plakat Dni Kluczborka