Najważniejsze daty z historii miasta

Najważniejsze daty z historii miasta

Wczesne średniowiecze - gród w płd.-wsch. części obecnego miasta.

 • 1252 - osada targowa o nazwie Cruceburch stanowiąca własność księcia wrocławskiego Henryka III.
 • 1253 - książęta wrocławscy dają przyzwolenie Zakonowi Krzyżowców z czerwoną gwiazdą lokować na prawie niemieckim miasto i targ, które nazywa się Cruceburg.
 • 1274 - książę wrocławski Henryk IV Probus nadaje przywilej lokacji miasta na prawie niemieckim; w imieniu księcia rządzi wójt.
 • 1279 - w dokumencie z 13 sierpnia książę Henryk IV Probus powierzył mistrzowi Walterowi władzę sądową w mieście, a w roku następnym przekazał miasto pod jego opiekę wolnym od zobowiązań
 • 1298 - książę Henryk Głogowski przekazuje prawo patronatu nad kościołem farnym p w. Zbawiciela Zakonowi Krzyżowców z czerwoną gwiazdą.
 • 1319 - Książe brzeski Bolesław III otrzymał od księcia głogowskiego Henryka III Kluczbork i przyłączył je do Brzegu; w tym okresie istniała w Kluczborku mennica - znany jest srebrny kwartnik wybity w 1321 roku (śr.19 mm, waga 1.58g)
 • 1341 - Kluczbork dostał się pod władanie Kazimierza Wielkiego
 • 1356 - Miasto przeszło w ręce czeskiego króla Karola IV
 • ok.1370 - urodził się Jan z Kluczborka /Johannes de Cruczeburg/, teolog i filozof, wykładowca uniwersytetu w Pradze i Akademii Krakowskiej.
 • 1376 - najstarsza znana pieczęć miejska
 • 1396 - Książe Henryk von Lüben stwierdził w dokumencie, Kluczbork jest ufortyfikowaną miejscowością z murami i wałami (prawdopodobnie z dość znacznym zamkiem, z 1581 r. pochodzi najstarsza zachowana wzmianka, w 1590 została wzniesiona przez książąt brzeskich budowla piętrowa, pod koniec XVII w. zamek uległ ruinie, w 1720 przebudowany na siedzibę administracji dóbr cesarskich, w 1854 budynek otrzymał drugą kondygnację, w 1907 dawna wieża zamkowa, zbudowana z cegieł i mająca wysoki cokół z kamieni polnych, została przebudowana na wieżę ciśnień, otrzymując nowy dwustopniowy dach namiotowy)
 • 1426 - Książe brzeski Ludwik II nadał miastu przywilej handlu solą
 • 1428-34 - W Kluczborku zatrzymali się husyci, wśród nich Dobek Puchała, który łupił przez kilka lat okolice, książęta śląscy bezskutecznie próbowali go wypędzić; nie zdołali zdobyć zamku, w którym się schronił (uważa się, że zamek w Kluczborku, podobnie jak malborski nie został nigdy zdobyty)
 • 1528 - Miasto w większej części zniszczone przez pożar (wcześniej w 1503 wielka powódź, 1523 wielka zaraza)
 • 1536-1675 - w posiadaniu władców piastowskiej linii brzeskiej aż do wygaśnięcia rodu.
 • 1553 - Dokument z tego roku wspomina po raz pierwszy ratusz i budy kramarskie na rynku (znane jako 12 Apostołów), które dotrwały tylko do czerwca 1925, kiedy to 8 z 12 tych domów spłonęło (obecnie ich miejsce zajmuje trawnik na rynku)
 • 1590 - Zbudowano mury miejskie
 • 1609/1610- urodził się Adam Gdacjusz, pastor kluczborski. /1646 - 1688/ ewangelicki kaznodzieja i pisarz moralista zwany śląskim Rejem.
 • 1621-22 - Na mocy przywileju udzielonego przez księcia Jana Christiana ponownie działała mennica
 • 1656 - wprowadzono protestantyzm w Kluczborku; kościół miejski, dotychczas katolicki stał się ewangelickim (zbudowany już w w połowie XIII w. przez Krzyżowców); 1660 powstała gmina ariańska (synody były zorganizowane dwukrotnie w 1663 i 1668 roku)
 • 1660-1671 - osiedlili się polscy arianie; synody -1663,1668.
 • 1675 - po śmierci ostatniego księcia brzeskiego Jerzego Wilhelma miasto przechodzi w bezpośredni zarząd cesarza austriackiego Leopolda.
 • 1741 - Kluczbork przeszedł pod panowanie władców pruskich (zatwierdził to pokój w Hubertsburgu w 1763); dwukrotnie przebywał w mieście cesarz Fryderyk Wielki (1746 i 1779), przy komendanturze garnizonu regimentu huzarów
 • 1758 - W mieście założono urząd nadzoru poczty
 • 1776 - Na miejscu spalonego budynku Komandorii krzyżowców z czerwoną gwiazdą wybudowano Zakład dla Ubogich, mogący pomieścić 500 biednych, inwalidów wojennych, bezdomnych i żebraków; od 1804 czynny był szpital; w 1874 został przekształcony w szpital dla umysłowo chorych (czynny do 1936 r.); budynek ten służył od grudnia 1939 roku jako jeniecki obóz oficerski - Oflag VIII A Kreuzburg; wiosną 1943 przemianowany na obóz dla internowanych obywateli państw wrogich III Rzeszy - Ilag VIII/Z
 • 1807-08 - Kluczbork utrzymywał kwaterunek armii napoleońskiej, a w 1813 zajęty został przez oddziały rosyjskie
 • 1814 - Wprowadzono oświetlenie uliczne
 • 1816 - Miasto stało się siedzibą władz powiatowych,
 • 1816 - urodził się Gustav Freytag, niemiecki pisarz i publicysta
 • 1823 - poświęcenie katolickiego kościoła p w. Św. Piotra i Pawła wybudowanego na miejscu poprzedniego drewnianego.
 • 1848 - Miejski szpital był przebudowany na pocztę
 • 1858 - otwarcie ewangelickiego seminarium nauczycielskiego.
 • 1860 - utworzenie miejskiej szkoły średniej, w 1873 r. przekształconej w gimnazjum humanistyczne.
 • 1867 - powstał miejski zakład gazowy
 • 1868 - Otworzono linię kolejową na trasie Wrocław-Kluczbork-Fosowskie (w 1875 otworzono linię Kluczbork- Byczyna-Poznań, w 1880 linię przez Olesno do Tarnowskich Gór)
 • 1870 - Powstało nowe seminarium nauczycielskie (w 1926 Gimnazjum, po II wojnie światowej LO - obecnie ZSO im. Adama Mickiewicza)
 • 1877 - Powstało nowe gimnazjum przy ul.Opolskiej (obecnie ZSZ nr 1 przy ul.m.Curie-Skłodowskiej)
 • 1878 - założenie ochotniczej straży pożarnej
 • 1880 - Powstał ewangelicko-luterańskiego zespół leczniczy Betania.
 • 1886 - Wybudowano Synagogę w stylu mauretańsko-romańskim (spalona podczas tzw. kryształowej nocy z 9/10.11.1938 - pogrom Żydów w Rzeszy)
 • 1901-03 - Wybudowano Zakład św. Anny mieszczący sierociniec i szkołę dla dzieci oraz klasztor ss. Elżbietanek, które opiekowały się dziećmi
 • 1907-1908 - przeprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wieża zamkowa przebudowana na wieżę ciśnień.
 • 1911-13 - Wzniesiono kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, w stylu neogotyckim (wzorowany na wrocławskim kościele św. Krzyża)
 • 1921 - plebiscyt - powiat kluczborski pozostaje w obrębie państwa niemieckiego.
 • 1925 - pożar kamieniczek tzw.12 Apostołów zgrupowanych przy ratuszu.
 • 1936 - zmiana polsko brzmiących nazw miejskich ulic.
 • 1938 - Powstała nowa kluczborska szkoła zawodowa na rogu Byczyńskiej i Sienkiewicza
 • 1939 - utworzenie obozu oficerskiego Oflag VIII A Kreuzburg.
 • 1943 - utworzenie obozu dla internowanych osób, tzw. Ilag VIII/Z.
 • 17.01.-18.01.1945 - ewakuacja mieszkańców miasta przed ofensywą armii radzieckiej.
 • 20.01.1945 - wkroczenie do miasta wojsk radzieckich.
 • 18.03.1945 - przekazanie miasta władzom polskim przez Komendanta wojennego Armii Czerwonej.
 • 1950 - utworzenie województwa opolskiego, w skład którego wchodzi powiat kluczborski.
 • 1959 - utworzenie Muzeum im. Jana Dzierżona, światowej sławy pszczelarza (1811-1906) urodzonego w Łowkowicach koło Kluczborka.
 • 1975 - reforma administracyjna - likwidacja powiatu kluczborskiego.
 • 1982 - 1987 - wzniesienie katolickiego kościół p w. NSPJ i utworzenie nowej parafii.
 • 1998 - reforma administracyjna - powstanie powiatu kluczborskiego.
 • 2000 - 2001 - podpisanie umów partnerskich z miastami Bad Dürkheim w Niemczech i Brzeżanam na Ukrainie.
 • 2003 - 750 - lecie Kluczborka.

Opracowanie na podstawie tekstów autorstwa M.Gos i J.Baj