Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)

Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)

Koszt budowy ostatniego odcinka wynosi 18 503 130,05 PLN, a wysokość dofinansowania to 9 251 565,03 mln zł.
Rozpoczęcie prac: sierpień 2018r. 
Zakończenie prac planowane jest do 30.04.2020. 

7 maja 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie kluczowego dla Gminy Kluczbork projektu dotyczącego budowy  VI, ostatniego etapu budowy obwodnicy miasta Kluczborka od ronda w Smardach do ronda na ulicy Byczyńskiej w Kluczborku.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka obwodnicy o łącznej długości 1,37 km z jezdnią o szerokości 2x3,25m i obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 2x1,50m ponadto projekt zakłada budowę włączeń do zaprojektowanego ronda na skrzyżowaniu DK 42 przy ul. Byczyńskiej, budowę wiaduktu drogowego nad torami PKP oraz budowę i przebudowę przepustów drogowych, dróg gospodarczych, zjazdów na pola a także budowę kanalizacji deszczowej, chodników i ciągu pieszo-rowerowego oraz  oświetlenia. 

Realizacja tej kluczowej dla miasta inwestycji ma na celu zapewnienie dogodnego dojazdu do terenów inwestycyjnych (Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK) i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego korzystających z przedmiotowej trasy.

Zadanie to zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa - Drogi lokalne. 

  • Tablicica informacyjna