Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bażanach na centrum "Zielone Szkoły"

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bażanach na centrum "Zielone Szkoły"

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Data podpisania umowy: 08.12.2011r.
Całkowity koszt zadania: 408 141,33 zł    
Kwota dofinansowania: 265 457,00 zł    
Data zakończenia realizacji: 09.06.2014r.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka