Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Borkowicach

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Borkowicach

Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych w sołectwie Borkowice, poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi

Data podpisania umowy: 29.09.2011r.
Całkowity koszt zadania: 605 082,85 zł    
Kwota dofinansowania: 368 952,00 zł    
Data zakończenia realizacji: 19.09.2013r.