Remont i przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Bąkowie, Kuniowie i Kujakowicach Górnych

Remont i przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Bąkowie, Kuniowie i Kujakowicach Górnych

W ramach powyższego zadania przeprowadzono remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Bąkowie, Kuniowie i Kujakowicach Górnych. W ramach prac wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, wyremontowano posadzki, wykonano roboty malarskie i wykończeniowe. Zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich.

Inwestycja współfinansowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 05.10.2009r.
Koszt całkowity zadania: 594 221,48 zł
Kwota dofinansowania: 365 300,00 zł
Data zakończenia realizacji zadania: 30.09.2011r.

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka