Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach

Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach

  • Tablica informacyjna

Celem ogólnym planowanej operacji jest stworzenie dogodnych warunków do realizacji funkcji kulturalnej sali wiejskiej w Łowkowicach co pozytywnie wpłynie na poziom integracji mieszkańców sołectwa oraz rozwój lokalny. Ponadto realizacja operacji polegającej na remoncie sali w Łowkowicach i dostosowaniu jej do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie miała wpływ na podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rekreacyjnych. Jednocześnie przyczyni się do realizacji celu zapisanego w Strategii Gminy Kluczbork związanego ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich poprzez modernizacje i doposażanie świetlic wiejskich.

Operacja pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach” mająca na celu stworzenie warunków do realizacji funkcji kulturalnej sali wiejskiej w Łowkowicach poprzez modernizację i wyposażenie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Po modernizacji, w obiekcie będą odbywać się liczne zajęcia artystyczne, opiekuńczo-wychowawcze, a także inne inicjatywy społeczne. 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Umowę o dofinansowanie podpisano: 27.03.2018r.
Koszty całkowite projektu: 762 216,90 zł
Kwota dofinansowania: 484 998,00 zł

Termin realizacji: 13.12.2018 - 30.09.2019

  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Sala wiejska w Łowkowicach
  • Tablica informacyjna
  • Sala wiejska w Łowkowicach