Termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy

Termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy

  • Logotypy dofinansowania

Gmina Kluczbork we wrześniu 2017r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy”. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Oprócz głównych prac związanych z dociepleniem budynku (m.in. ocieplenie ścian, stropu, stropodachu, wymiana okien i drzwi) i modernizacją energetyczną w postaci wymiany źródła ciepła, projekt zakładał również montaż odnawialnych źródeł energii oraz działania w zakresie instalacji elektrycznych. Projekt zakładał m.in. modernizację polegającą na montażu 2 gazowych kotłów kondensacyjnych o wyższej sprawności, zastąpienie klasycznego systemu przygotowania CWU kolektorami słonecznymi oraz zasobnikami połączonymi z instalacją gazowych kotłów kondensacyjnych.

Realizacja niniejszego projektu, w przyszłości przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku określonej dla energii końcowej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu sprzed remontu. Całkowita oszczędność energii w wyniku termomodernizacji wyniesie ponad 80%. Obecnie rzeczowa realizacja projektu została zakończona, wszystkie prace odebrane tak, aby  przedszkolaki mogły rozpocząć  nowy rok szkolny 2018/2019 w pięknych, wyremontowanych salach.  Pozostało rozliczenie przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dofinansowania, które wyniosło 495 119,19 zł. Całkowita wartość projektu złożonego w ramach naboru to 1 402 300,18 zł.

  • Tablica informacyjna
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola
  • Termomodernizacja budynku przedszkola