Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy.

Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2

w Bogacicy

Centrum składa się  z 3 części:

 • Pracownia doświadczalna biologiczno- chemiczna
 • Pracownia Fizyczno – konferencyjna
 • Taras dydaktyczny

Pracownia doświadczalna biologiczno- chemiczna  zawiera 4 stanowiska dla uczniów z ujęciami wodnymi kompletem szkła laboratoryjnego (łącznie maksymalnie dla 20 uczniów), stanowisko demonstracyjne dla nauczyciela również z ujęciem wodnym. Sala ta   wyposażona jest również w wyciąg chemiczny, który będzie usuwać opary substancji chemicznych, przy szczególnych doświadczeniach.  W sali zamontowana również jest tablica interaktywna wraz z projektorem i komputerem połączonym z Internetem, dzięki której uczniowie będą mogli zaprezentować swoja pracę, a także zobaczyć prezentacje, symulacje oraz badania przeprowadzane przez ośrodki badawcze na całym świecie.

Pracownia Fizyczno – konferencyjna  składa się z 2 części z rozsuwaną ścianą. Pracownia jest wyposażona w mobilne stoły dla uczniów. Znajduje się tam stanowisko demonstracyjne dla nauczyciela z gniazdami prądu i ujęciem wodnym. W Sali tej są przeprowadzane doświadczenia z zakresu fizyki.  Sala  również zawiera tablicę interaktywną z projektorem by uczniowie mogli zaprezentować swoja pracę, a także zobaczyć prezentacje, symulacje oraz badania przeprowadzane przez ośrodki badawcze na całym świecie.

Taras dydaktyczny- miejsce, w którym mogą się odbywać niektóre zajęcia, bądź ich elementy. Na tarasie są ównież usytuowane na stałe lub okresowo urządzenia dydaktyczne: Stacja meteorologiczna, model baterii słonecznych, turbiny wiatrowej oraz teleskop do obserwacji ciał niebieskich.

Cele projektu:

 • wsparcie dydaktyki z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych młodzieży wiejskiej i miejskiej
 • dostosowanie edukacji do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania, w tym wykorzystanie w większym stopniu narzędzi ICT
 • zapewnienie ciekawych form spędzania czasu wolnego lokalnym dzieciom i  młodzieży
 • Edukacji społeczności lokalnej z zakresu problemów przyrodniczych (odnawialne źródła energii, eutrofizacja, dzikie wysypiska itp.)

Zakresy tematyczne funkcjonowania PCDiPŚ:

 • Fizyka (doświadczenia: ruch, optyka. prąd, astronomia- mini obserwatorium astronomiczne)
 • Biologia (doświadczenia: fizjologia roślin i człowieka, ekologia, ochrona środowiska- odnawialne źródła energii, genetyka; Obserwacje mikroskopowe)
 • Chemia (doświadczenia, pokazy)
 • Geografia (badanie klimatu- zestaw meteorologiczny)
 • prelekcje dla społeczności lokalnej
 • multimedia (baza internetowa, programy multimedialne, prezentacje ppt. tworzenie filmów przyrodniczych)

program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

działanie:5.1. Wsparcie infrastruktury edukacyjnej

poddziałanie:5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

wartość projektu:564 366.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:390 009.02 zł

 • Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata
 • Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata
 • Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata
baner toplayer
plakat Dni Kluczborka