„Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork”

  • Logotypy dofinansowania

Gmina Kluczbork podpisała umowy na realizację dwóch zadań: „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork” oraz „Utworzenie Centrum Edukacji „Stobrawa”, które realizowane są na terenie ośrodka OTW Bąków.
W ramach zadania została przeprowadzona modernizacja węzła sanitarnego na ośrodku OTW w Bąkowie. Zadanie obejmuje także zaprojektowanie i wykonanie boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na terenie ośrodka.


Boisko rekreacyjne z elementami koszykówki.
    W ramach zadania wykonane zostaną roboty demontażowe polegające na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska o pow. 285,47 m².  Następnie zostaną wykonane wszystkie warstwy pod nową nawierzchnię  o pow. 390m². Wokół boiska wykonane zostaną obrzeża betonowe Na obrzeża zostanie zastosowana nakładka elastyczna jako zabezpieczenie. 


Boisko do siatkówki.
    W ramach zadania wykonane zostaną roboty demontażowe polegające na rozebraniu istniejącej infrastruktury. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z budową koniecznych warstw  - warstwa odsączająca, warstwa izolacyjna, warstwa wykończeniowa. Wokół boiska wykonane zostaną obrzeża. Na obrzeża zostanie zastosowana nakładka elastyczna jako zabezpieczenie.


Kort tenisowy 
    W ramach zadania wykonane zostaną roboty demontażowe polegające na rozebraniu  ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, nawierzchni z płyt betonowych wraz z  obrzeżami oraz rozebranie wiaty drewnianej. Wokół kortu wykonane zostaną obrzeża betonowe. Kort tenisowy zostanie ogrodzony siatką stalową o wys. 4,0m wyposażoną w furtkę.  Ponadto wybudowane zostanie oświetlenie kortu obejmujące: linię kablową zasilająca oświetlenie, szafkę sterowniczą, słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi.  


CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 465 979,73 zł.


Z CZEGO DOFINANSOWANIE: 296 502,00 zł.

  • Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork - OTW Bąków
  • Boisko do siatkówki i kort tenisowy
  • Boisko rekreacyjne z elementami koszykówki.
  • Zagospodarowanie terenu na terenie ośrodka OTW w Bąkowie
  • Zagospodarowanie terenu na terenie ośrodka OTW w Bąkowie
  • modernizacja węzła sanitarnego na ośrodku OTW w Bąkowie
  • modernizacja węzła sanitarnego na ośrodku OTW w Bąkowie
  • modernizacja węzła sanitarnego na ośrodku OTW w Bąkowie
  • modernizacja węzła sanitarnego na ośrodku OTW w Bąkowie