Entomopolis - edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej; Rewitalizacja parku Dzierżona i utworzenie ścieżki edukacyjnej na temat roślin miododajnych

Entomopolis - edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej; Rewitalizacja parku Dzierżona i utworzenie ścieżki edukacyjnej na temat roślin miododajnych

Cel projektu: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Beneficjent: Dolina Stobrawy sp. z o.o.

Realizator: Gmina Kluczbork

Rewitalizacja parku przy ul. Byczyńskiej potrwa do września 2019r. Projekt jest dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Koszty całkowite projektu: 784 759,56 zł

Kwota dofinansowania: 425 000,00 zł

baner toplayer
plakat Dni Kluczborka