Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Kluczbork

Miło nam poinformować, iż zakończyła się realizacja zadań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2021.
Poniżej dokumentacja zdjęciowa z realizacji.

 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021

Miło nam poinformować, iż Gmina Kluczbork uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2021”.
W roku bieżącym kolejne sołectwa skorzystają z w/w pomocy tj. Krasków, Krzywizna, Kuniów, Łowkowice, Nowa Bogacica, Smardy Dolne oraz Żabiniec. 
W sołectwie Krasków, Nowa Bogacica oraz Smardy Dolne zostaną zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej. 
W sołectwie Krzywizna powstanie wiata przy świetlicy wiejskiej.
W sołectwie Kuniów zostanie utwardzona działka gminna w centrum wsi.
W sołectwie Łowkowice zostanie wykonana wiata rekreacyjna.
W sołectwie Żabiniec zmodernizowana zostanie wiata biesiadna ( wykonane zostaną ściany z oknami oraz drzwi).

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, to trzyletni projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje lata 2020-2022 i przewiduje kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie na realizację własnych projektów.
Mieszkańcy najmniejszych miejscowości będą mogli realizować przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi i integracji lokalnych społeczności.
Przedstawiamy realizacje MIS w 2020r. w sołectwach Bażany, Bąków, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Ligota Dolna, Ligota Górna i Zamecka, Smardy Górne, Unieszów. 

 • Bażany
 • Bażany
 • Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla dzieci i doroslych
 • Kujakowice Dolne - Modernizacja altany biesiadnej
 • Kujakowice Górne - Wiata na cele integracyjne
 • Smardy Górne - Strefa rekreacyjno sportowa od nowa
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Górne
 • Ligota Dolna
 • Smardy Górne
 • Smardy Górne
 • Unieszów
 • Unieszów
 • Unieszów