Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Kluczbork

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, to trzyletni projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje lata 2020-2022 i przewiduje kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie na realizację własnych projektów.
Mieszkańcy najmniejszych miejscowości będą mogli realizować przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi i integracji lokalnych społeczności.

Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2022

To już ostatni rok realizacji zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-2022.

W tym roku swoje zadania realizują sołectwa:

Biadacz- Budowa boiska do piłki plażowej

Bogacica-Utwardzenie działki gminnej kostką brukową

Bogacka Szklarnia-Wykonanie wiaty biesiadnej

Bogdańczowice - Utworzenie miejsca rekreacji

Borkowice- Utwardzenie nawierzchni przy placu dendrologicznym

Czaple Stare- Zakup i montaż piłkochwytów na działce za świetlicą wiejską

Gotartów- Festyn Rodzinny

Maciejów- Dziedzictwo pszczelarskie w drewnie rzeźbione

Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021

Miło nam poinformować, iż Gmina Kluczbork uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2021”.
W roku bieżącym kolejne sołectwa skorzystają z w/w pomocy tj. Krasków, Krzywizna, Kuniów, Łowkowice, Nowa Bogacica, Smardy Dolne oraz Żabiniec. 
W sołectwie Krasków, Nowa Bogacica oraz Smardy Dolne zostaną zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej. 
W sołectwie Krzywizna powstanie wiata przy świetlicy wiejskiej.
W sołectwie Kuniów zostanie utwardzona działka gminna w centrum wsi.
W sołectwie Łowkowice zostanie wykonana wiata rekreacyjna.
W sołectwie Żabiniec zmodernizowana zostanie wiata biesiadna ( wykonane zostaną ściany z oknami oraz drzwi).

Miło nam poinformować, iż zakończyła się realizacja zadań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2021.
Poniżej dokumentacja zdjęciowa z realizacji.

 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2021
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
 • Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w roku 2020

Gmina Kluczbork uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.
W roku 2020 z w/w pomocy skorzystają sołectwa:

Bażany - Rozbudowa strefy rekreacji dla dzieci i dorosłych

Bąków  - Zakup zmywarko – wyparzarki gastronomicznej

Kujakowice Dolne - Modernizacja altany biesiadnej

Kujakowice Górne - Wiata na cele integracyjne

Ligota Dolna - Siłownia na wolnym powietrzu

Ligota Górna i Zamecka - Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej

Smardy Górne - Strefa rekreacyjno – sportowa od nowa

Unieszów - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

 

Poniżej realizacja w/w zadań

 • Bażany
 • Bażany
 • Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla dzieci i doroslych
 • Kujakowice Dolne - Modernizacja altany biesiadnej
 • Kujakowice Górne - Wiata na cele integracyjne
 • Smardy Górne - Strefa rekreacyjno sportowa od nowa
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Dolne
 • Kujakowice Górne
 • Ligota Dolna
 • Smardy Górne
 • Smardy Górne
 • Unieszów
 • Unieszów
 • Unieszów