Zasłużeni dla Kluczborka 2003 (Kazimierz Stefańczyk, Mieczysław Godzwon)

  • Kazimierz Stefańczyk

Kazimierz Stefańczyk

Urodził się w 1943 roku w Kielcach w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jest ostatnim potomkiem po ks. Piotrze Ściegiennym. Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Kielcach ukończył z wyróżnieniem. W 1965 roku został honorowym członkiem grupy plastycznej W, -57. W 1967 roku zamieszkał na stałe w Kluczborku W tym samym roku rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Urządzeń FAMAK na stanowisku plastyka zakładowego, jednocześnie organizując życie kulturalne dla dzieci pracowników w mieście. Najbardziej uzdolnione dzieci brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez UNESCO. Namalował 176 obrazów olejnych o tematyce historycznej, rodzajowej związanych z ważnymi wydarzeniami dziejowymi, oraz szereg portretów wybitnych postaci z kręgu kultury, sportu, kościoła ewangelickiego i katolickiego. Wykonał 625 grafik, w których przedstawił unikalne budowle kościołów drewnianych, pałace, dwory ziemiańskie, młyny wodne, obeliski wojenne, pomniki i najciekawsze zakątki Kluczborka i Byczyny. Obrazy i grafiki Kazimierza Stefańczyka znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą. Można je zobaczyć w Muzeum diecezjalnym w Opolu, w Kielcach, w Kamiannej, w Zbiorach Sztuki na Jasnej Górze, w Muzeum Sportu w Warszawie, w Byczynie i w Kluczborku, oraz za granicą w Watykanie, na Monte Cassino, w Paryżu, w Niemczech w Sztokholmie, w Moskwie, we Lwowie, w Tel Awiwie, w Akademii Muzycznej w Kansas City w USA, w Sao Paulo w Brazylii, w Sydney w Australii, oraz w zbiorach prywatnych w tych państwach. Drugą jego pasją jest wyjaśnianie białych plam historii miasta i jego mieszkańców. Od 1978 do 2005 roku był nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. W 1995 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Tamteż w 2001 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na kierunku - pedagogika. Był publicystą naukowym w "Nowym Biuletynie Oświatowym", w "Nowej Trybunie Opolskiej", w "Kulisach Powiatu", w WDJ -Kwartalniku Kulturalno-oświatowym Śląska Opolskiego, a od 1993 do 2003 roku współpracował z "Kluczborskim Kurierem Samorządowym". Współpracuje naukowo z profesorem Horstem Furmanem z Uniwersytetu Monachijskiego i z inż. Peterem Klotzem. Od 24 września 2005 roku jest na emeryturze. Czas wolny wypełnia twórczością plastyczną, działalnością naukową, naukowo-badawczą i udziela się systematycznie jako wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kluczborku.

  • Mieczysław Godzwon

Mieczysław Godzwon

Mistrz Województwa Opolskiego w kolarstwie lat 60- tych. Swoje wieloletnie doświadczenie przeniósł na warsztat trenerski. Założył w Kluczborku pierwszą sekcję kolarską. W latach 70-tych był wychowawcą wielu liczących się w Polsce kolarzy juniorów. Członek Opolskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Opolu. Przez kilka lat był masażystą kadry narodowej kolarzy uczestnicząc w Wyścigu Pokoju oraz wielu mistrzostwach świata tak na szosie, jak i w wyścigach przełajowych. Był inicjatorem Międzynarodowego Wyścigu Juniorów "Po Ziemi Kluczborskiej". Pierwszy wyścig zorganizował w 1974 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie jest w pełni zaangażowany społecznie w organizację tego wydarzenia. Poprzez jego społeczne zaangażowanie Kluczbork jest promowany poza granicami kraju. W roku 2007 współzałożyciel Kolarskiego Klubu "Stobrawa" w Kluczborku. W roku 2003 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.

Zmarł 2015r.