Zasłużeni dla Kluczborka 2002 (Kornelia i Jerzy Frycowscy, Roman Pastwiński)

Kornelia i Jerzy Frycowscy

Własną działalność gospodarczą prowadzili od 1985 roku. Od wielu lat hojnie wspierali lokalną społeczność i organizacje takie jak: harcerstwo, Szkoła Specjalna nr 6, Pogotowie Ratunkowe, Caritas, Świetlica Parasol. Jako wzorowi pracodawcy otrzymali dyplom od Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 2001". W 2002r. Kornelia i Jerzy Frycowscy zostali uhonorowani Medalem Zasłużeni dla Kluczborka. Kornelia Frycowska zmarła w 2006 r.

  • Roman Pastwiński

Roman Pastwiński

Ponad 40 lat kierował Muzeum im. ks. dra Jana Dzierżona w Kluczborku. Przez pierwsze lata istnienia placówki gromadził zbiory muzealne poszukując i scalając rozproszone pamiątki po słynnym pszczelarzu. Prowadził również archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Ziemi Kluczborskiej. Rozwijał placówkę poprzez pozyskanie nowej siedziby Muzeum i przystosował ją do potrzeb muzealnych. Organizował dokumentację przeszłości i teraźniejszości regionu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny archeologii regionu i historii pszczelarstwa. Popularyzator wiedzy o ks. dr. Janie Dzierżonie. Inicjator powstania Stacji Pszczelarskiej im. Jana Dzierżona w Maciejowie k/Kluczborka oraz współbudowniczy Pomnika ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. Redaktor I-III t. "Szkiców kluczborskich" w latach 1976-1985. Redaktor regionalnego pisma "Nad Stobrawą" - organu Międzynarodowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Kluczborku w latach 1980-81. W roku 2002 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a rok później podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich przyznano mu Medal 750-lecia (I edycja).