Zasłużeni dla Kluczborka 2001 (Józef Perniok, Ks. Franciszek Drenda)

  • Józef Perniok

Józef Perniok

Prowadził zakład zegarmistrzowski w Kluczborku od 1966 do 2000 roku. Od początku swojej działalności był aktywnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. Pełnił m.in. funkcję opiekuna młodzieży, a od 1975r. I Podstarszego Cechu. Od 1973r. był również Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Zegarmistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Jako przykładny rzemieślnik miasta Kluczborka zainteresowany jest kształtowaniem klimatu dobrej pracy wykonywanej przez właścicieli zakładów rzemieślniczych. A jako aktywny działacz społeczny cieszy się wysokim autorytetem nie tylko wśród miejscowych rzemieślników, ale również wśród zwykłych mieszkańców miasta. Józef Perniok otrzymał szereg odznaczeń rzemieślniczych, m.in.: Wzorowy Zakład Rzemieślniczy, Honorową Odznakę Rzemiosła (6.01.1975r.), Brązowy Krzyż Zasługi (17.09.1975r.), Zasłużony Działacz Kultury (7.05.1977r.), Zasłużony dla Rzemiosła (13.02.1979r.), Złoty Krzyż Zasługi (22.06.1983r.), Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (4.04.1984r.), Medal Pamiątkowy "Ziemia Kluczborska w 40-leciu" (3.05.1985r.), Medal Zasługi dla Pożarnictwa (27.03.1990r.), Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (11.10.1994r.) czy Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (17.05.2002r.). W latach 1982-1989 był Członkiem Wojewódzkiego Komitetu Czynów Społecznych. Przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku był wieloletnim Członkiem Rady Duszpasterskiej (lata 1980-2005) i Członkiem Zarządu Caritas (od 1988r.). Jego zasługą jest naprawa zegara na kluczborskim ratuszu i czasomierzy w miejscowym muzeum im. Jana Dzierżona. Był także inicjatorem zbudowania nowego ogrodzenia kluczborskiego cmentarza. W roku 2001 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a listopadzie 2003r., w jubileuszowym roku nadania Kluczborkowi praw miejskich Józefa Pernioka uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja). Zmarł w 2019 roku.

  • Ks. Franciszek Drenda

Ks. Franciszek Drenda

Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1975 r. w Kościele Świętej Trójcy w Bytomiu. Dekretem z czerwca 1981 r. ks. Biskup Alfons Nosol wyznaczył kapłana do budowy nowego kościoła i założenia nowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Wraz z powstaniem nowej parafii, ks. Proboszcz stworzył sieć pomocy dla najbardziej pokrzywdzonych przez los. Powstał oddział Caritasu, który służy pomocą biednym i opuszczonym, Świetlica Serce gdzie dzieci otrzymują posiłki oraz pomoc w naturze. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje korepetycje dla dzieci z trudnościami w nauce. Prowadzone jest dofinansowanie do wyjazdów na ferie i kolonie dla dzieci. Nie zapomina ks. Proboszcz o ludziach chorych i starych. Organizowane są spotkania w Klubie Seniora. Przy Parafii działa około 30 grup skupiających dzieci, młodzież i dorosłych. W swojej pracy duszpasterskiej w szczególny sposób dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty, wychodzący ze swoimi inicjatywami i niekonwencjonalnymi metodami pracy ze współbraćmi w kapłaństwie, dziećmi, młodzieżą oraz całą rzeszą parafian, którzy budowali z Nim ten Kościół, a obecnie pomagają w utrzymaniu tego pięknego obiektu i prowadzeniu parafii. W roku 2001 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a dwa lata później w roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich ks. Franciszka Drendę uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja). Zmarł w 6 listopada 2016 roku.